Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Prijedlog amandmana 1 na Ustav BiH o statusu Brčko distrikta.

Amandman je usvojen sa 36 glasova "za", jednim "protiv" i dva uzdržana.

Stranka za BiH i nezavisni kandidat Momčilo Novaković povukli su uložene amandmane na Prijedlog amandmana o statusu Brčko distrikta, dok su amandman Mirka Okolića iz SDS-a i Hadži-Jovana Mitrovića iz DNS-a odbačeni.

Cilj amandmana 1 na Ustav BiH o statusu Brčko distrikta jeste da obezbijedi Ustavnom sudu BiH nadležnost da odlučuje u bilo kom sporu u vezi sa zaštitom konačno utvrđenog statusa i ovlaštenja Brčko distrikta BiH, koji se može javiti između jednog ili više entiteta i Brčko distrikta, ili između BiH i Brčko distrikta po ovom ustavu i odlukama Arbitražnog tribunala, te da obezbijedi da Skupština Brčko distrikta ima pristup Ustavnom sudu BiH po ovom pitanju.

Prijedlogom amandmana na Ustav BiH Brčko distrikt uređuje se kao jedinica lokalne samouprave pod suverenitetom BiH.

Teritorija Brčko distrikta definiše se kao teritorija u zajedničkoj svojini entiteta, a Ustavnom sudu BiH daje se u nadležnost da odlučuje o bilo kom sporu u vezi sa zaštitom utvrđenog statusa i ovlaštenja distrikta i BiH koji se može javiti između entiteta ili BiH i Brčko distrikta.

Takve sporove, predviđa se amandmanom, moguće je pokrenuti uz saglasnost većine poslanika Skupštine Brčko distrikta koja uključuje najmanje jednu petinu izabranih poslanika iz reda svakog konstitutivnog naroda.

Prijedlog amandmana 1 na Ustav BiH sutra će razmatrati i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Predstavnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH podržali su 4. i 5. marta u prvom čitanju Prijedlog amandmana na Ustav BiH, nakon čega je organizovana javna rasprava, javila je novinska agencija SRNA.