Nezavisne novine: Zamjena saobraćajnih dozvola u BiH mogla bi početi tek u septembru, a ne ovog mjeseca, kako je bilo najavljeno, jer još nije završena konkursna procedura.

Kako je potvrđeno u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) njihova komisija za javne nabavke treba ponovo da razmatra dio konkursa za izradu novih registarskih tablica jer im je to naloženo iz Kancelarije za žalbe BiH.

Njemačka firma opet najbolja

Kako smo saznali, najpovoljniji ponuđač za dio koji se odnosi na nabavku registarskih tablica bila je njemačka firma "J.H. Toennjes E.A.S.T." koja je bila prvoplasirana i na tenderu iz 2005. godine koji je zbog tužbe sarajevske firme "Ferba international" i danas na Sudu BiH. Na posljednji konkurs žalila se bh. kompanija "ASA holding", koja se prijavila sa slovenačkim partnerom. Zbog dugih i nepravilnih konkursnih procedura, te stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja, Savjet ministara prošle godine je obnovio cijelu koncepciju zamjene saobraćajnih dozvola i uvođenja novih registarskih tablica, stikera i vlasničkih kartica.

Amir Pilav, predsjedavajući Kancelarije za žalbe BiH, kazao je da su oni prije mjesec poništili odluku komisije IDDEEA i vratili je na ponovni postupak, čime su svoj dio posla završili.

Proces registracije vozila neće biti obustavljen jer su entitetski MUP-ovi raspisali konkurse za nabavku registarskih tablica do semptembra ove godine.

Ovo je drugi konkurs koji je prošle godine raspisan zbog zamjene saobraćajnih dozvola, što predviđa uvođenje novih registarskih tablica i stikera. Jedan konkurs je poništen, a drugi od jula prošle godine ni do danas nije okončan zbog žalbi.

"Procedure javnih nabavki su takve da se uvijek može očekivati da one potraju duže nego je predviđeno. Tako se desilo i sa ovim konkursom poslije žalbi nekih firmi. Što se tiče naše agencije proces bi mogao početi odmah jer je sve spremno, ali moramo poštovati procedure", rekao je Siniša Macan, direktor IDDEEA.

Dodaje da je njihova komisija odbarala najpovoljnije ponuđače za četiri lota, te da su u daljem postupku dostavili svu potrebnu dokumentaciju Kancelariji za žalbe BiH, a sada čekaju tumačenje Agencije za javne nabavke BiH.

"Mnogo je manja šteta sačekati da se krene u proces zamjene registarskih tablica, nego ući u postupak nepripremljen. Sada imamo bazu registrovanih vozila u BiH, bazu ukradenih vozila, a čeka se uvezivanje stanica za tehnički pregled vozila što vodi Ministarstvo transporta i komunikacija", kaže Macan i podsjeća da je zamjena ličnih dokumenata počela tako što su svi brinuli o izgledu lične karte, a kasnije su se pojavile negativne posljedice zbog manjkavosti sistema.