Nezavisne novine: Komisija za državnu imovinu ne može usaglasiti nacrt zakona o državnoj imovini zbog oprečnih stavova o njenoj uknjižbi i zbog toga predsjedavajući ove komisije očekuje da ih Vijeće ministara BiH razriješi dužnosti.

"Ponudio sam kompromisni Prijedlog nacrta zakona o državnoj imovini koji nije prihvaćen. Ne vidim način za izlazak iz ove situacije, osim da nas Vijeće ministara BiH sve smjeni i imenuje novu komisiju, čiji bi članovi bile osobe spremne na kompromis. Vijeće ministara BiH već je jednu komisiju raspustilo, imenovalo nas u novu, a pošto nismo u stanju postoći dogovor, onda je jedino logično da budemo raspušteni kao komisija", kazao je Zvonimir Kutleša, predsjedavajući Komisije za državnu imovinu, nakon jučerašnje sjednice.

Pet godina i dvije komisije

Vijeće ministara BiH krajem 2004. godine formiralo je Komisiju za državnu imovinu. Njena dva sastava nisu uspjela pripremiti zakon o raspodjeli državne imovine. Visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH prije nekoliko godina zabranio je raspolaganje državnom imovinom sve do usvajanja zakona o njenoj raspodjeli.

Kompromisni prijedlog podrazumjevao je da sva imovina dobijena sukcesijom SFRJ i čiji je vlasnik bila nekadašnja SR BiH bude uknjižena kao vlasništvo države BiH.

Istim prijedlogom, dio imovine bi bio uknjižen kao vlasništvo nižih nivoa vlasti, dok bi se država BiH brisala iz vlasničkih knjiga za taj dio imovine.

"Članovi Komisije iz RS smatrali su da je ovaj prijedlog suprotan drugim odredbama predloženog nacrta zakona koje predviđaju da su niži nivoi vlasti vlasnici imovine koja nije potrebna državnim institucijama. Bilo je i drugih stavova koji su potpuno suprotni pozicijama predstavnika RS. Uz izostanak volje za kompromis, mogli smo jedino zaključiti da nismo u mogućnosti predložiti nacrt zakona o državnoj imovini", rekao je Kutleša.

Predsjednici SDA, SNSD-a i HDZ BiH Sulejman Tihić, Milorad Dodik i Dragan Čović dogovorili su da državna imovina bude podijeljena po funkcionalno-teritorijalnom principu. Državi bi pripala imovina potrebna za funkcionisanje državnih institucija, a ostatak bi podijelili entiteti, kantoni, gradovi i općine. Stranački lideri su saglasni da podjela imovine bude regulisana zakonom kojim bi sva imovina bila uknjižena prvo na državu, a potom podijeljena po ovom principu. Sastavni dio zakona bio bi i sporazum o raspodjeli imovine.

"Upoznat ćemo Vijeće ministara BiH sa neuspjehom u pripremi zakona. Osobno neću podnijeti ostavku, jer sam to ranije činio, pa nisam dobio podršku. Vjerujem da će Vijeće ministara BiH poduzeti potrebne mjere, jer mi nećemo raditi novi zakon. Tražio sam podršku stranaka i OHR-a za moj prijedlog, ali je nisam dobio", rekao je Kutleša.

Usvajanje zakona o državnoj imovini jedan je od pet uslova za transformaciju OHR-a u ured specijalnog predstavnika EU za BiH.

Šefik Džaferović, potpredsjednik SDA, napominje kako su trojica lidera u Sarajevu usaglasili principe za raspodjelu državne imovine.

"Dogovoreni principi su pretočeni u zakon koji je napisao državni pravobranitelj. Komisija treba da se okupi oko ovog prijedloga i nema potrebe za nekakvim novim rješenjima", istakao je Džaferović.

Mišo Relota, glasnogovornik HDZ BiH, ističe kako je u slučaju državne imovine politika rekla svoje te da predstoji stručni dio posla.

"Nakon sjednice Komisije, koja nije uspjela ponuditi rješenje, na potezu je Vijeće ministara BiH, koje treba da pronađe izlaz iz ove situacije", rekao je Relota.

Rajko Vasić, izvršni sekretar SNSD-a, kaže da je "šteta što postoje ljudi koji nastoje uništiti sve dogovore".

"Predsjednici SDA, SNSD-a i HDZ BiH uložili su mnogo u ovaj dogovor koji se sad uništava. Ko će nakon toga biti spreman na nove kompromise i dogovore? To je pogubno za BiH. Moguće rješenje bi bilo da Savjet ministara BiH na osnovu dogovora prudske trojke, bez Komisije za državnu imovinu, pripremi zakon", istakao je Vasić.