Nezavisne novine: Dom naroda Parlamenta BiH usvojio je jučer u prvom čitanju amandman na Ustav BiH kojim se distrikt Brčko inkorporira u ustavni poredak BiH.

Dan ranije isti amandman usvojio je i Predstavnički dom parlamenta BiH. U narednih 15 dana u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru, Brčkom i Tuzli bit će organizirane javne rasprave o ovom amandmanu, prije njegovog razmatranja u drugom čitanju.

"Prihvaćanje ovog amandmana jeste prva izmjena Ustava BiH, što je samo po sebi izuzetno važno i za distrikt Brčko, ali i za ukupni pravni poredak u BiH. Amandman je rezultat prudskog procesa, ali mnogo važnije od toga jeste postignuti potpuni kompromis o njegovom usvajanju. Vjerujem da će parlament BiH jednako tako usvojiti i inicijativu za pristupanje izmjeni Ustava", rekao je Sulejman Tihić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda.

Delegati klubova naroda skoro su bez izuzetka podržali usvajanje amandmana kojim se Brčko definira kao jedinica lokalne samouprave pod suverenitetom BiH, a čiji je teritorij u zajedničkom vlasništvu entiteta.

Slobodan Šaraba, delegat srpskog naroda, jedini je najavio da će u drugom čitanju tražiti izmjene jučer usvojenog amandmana.

"Podržavam principe na kojima je zasnovan ovaj amandman. Zato ga i podržavam u prvom čitanju. U drugom čitanju predložit ću izmjene dijela koji kaže da je Ustavni sud nadležan za sporove između distrikta Brčko i jednog ili više entiteta. Naš ustav ne poznaje više nego samo dva entiteta", rekao je Šaraba.

Zoran Koprivica, srpski delegat, istakao je kako se usvajanjem amandmana ispunjavaju uslovi za prestanak supervizije i supervizora.

"Važno je i što potvrđujemo princip iz Pruda da ćemo Ustav mijenjati korak po korak, od lakših ka težim pitanjima, kako bismo na kraju dobili ustav koji je dobar i prihvatljiv za sve narode i građane BiH", istakao je Koprivica.

Podržavajući usvajanje amandmana, hrvatski delegati naglasili su da je ovo samo početak procesa ustavnih promjena u BiH.

"Ovo znači vraćanje Brčkog u ustavni poredak BiH, ali znači i početak procesa koji će rezultirati novim ili reformiranim ustavom, a koji će biti garancija jednakopravičnosti svih naroda u BiH", kazao je Branko Zrno, delegat hrvatskog naroda.