Nezavisne novine: Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić predložio je formiranje ekspertskog tima za borbu protiv korupcije umjesto ureda za borbu protiv korupcije, čije je osnivanje jedan od uslova za napredak ka EU i liberalizaciju viznog režima.

"Predsjedavajući Savjeta ministara BiH predložio je odluku o formiranju ekspertskog tima za borbu protiv korupcije. Prema prijedlogu predsjedavajućeg, zadatak ekspertskog tima za borbu protiv korupcije bio bi, između ostalog,  da koordiniše rad državnih i entitetskih  institucija u suzbijanju korupcije. U kontaktu sa predstavnicima Evropske komisije sugerirano nam je da se sačeka dolazak eksperata iz Brisela s ciljem zajedničke ocijene i uvrštavanja eventualnih sugestija", kazao je Aleksandar Obradović, savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Tarik Sadvić, ministar sigurnosti BiH, kaže da prijedlog odluke o formiranju ekspertskog tima nije usaglašen u Vijeću ministara BiH.

"Prijedlog odluke napisao je predsjedavajući Nikola Špirić i dostavio ga Evropskoj komisiji. Njegov prijedlog ne predviđa donošenje zakona o uredu za borbu protiv korupcije, nego formiranje ekspertske radne grupe", kazao je Sadović.

Evropska komisija od BiH traži formiranje institucije na državnom nivou za borbu protiv korupcije. Ovaj zahtjev star je više od godinu dana i uvršten je kao kratkoročni prioritet u Evropsko partnerstvo i smjernice za liberalizaciju viznog režima u BiH.

Zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić pojasnio je da se BiH usvajanjem Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije obavezala da osnuje državnu instituciju za borbu protiv korupcije. Dosad to nije učinjeno zbog nemogućnosti dogovora o nadležnostima te institucije.