Nezavisne novine: Neizmirene budžetske obaveze iz prošle godine Vlada FBiH pokriće kreditom od komercijalnih banaka, koji planira realizovati do kraja prvog kvartala ove godine, najavio je premijer FBiH Nedžad Branković.

"Dug koji je unesen za plaćanje je oko 180 miliona KM. Imamo i obaveze prema odlukama koje smo donosili, a koje nisu obračunate i unesene u trezor i, u zavisnosti od vremena kad su donijete, one su između 30 i 80 miliona KM", rekao je juče Branković nakon sjednice Vlade Federacije BiH.

O kreditu za izmirenje ovog duga, istakao je, razgovarali su i sa Svjetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom.

"Za realizaciju tih aranžmana treba vremena, a mi u drugom kvartalu treba da pripremamo rebalans", kazao je Branković.

Kadrovska rješenja

Za juče najavljeni sastanak premijera i dopremijera FBiH sa čelnicima FBiH, sazvan na osnovu zaključka sa prošle sjednice Vlade FBiH, otkazan je zbog spriječenosti predsjednice FBiH Borjane Krišto i bolesti dopredsjednika FBiH Mirsada Kebe.

"Nije tačno da su ministri potpisali ostavke i da je o tome trebalo biti riječi. Tema sastanka su trebalo da budu imenovanja direktora i upravnih odbora koji nisu kompletirani. Moraćemo mijenjati zakone koji to definišu jer očito procedure za ta imenovanja nisu dovoljno efikasne", kazao je Branković, napominjući da resorni ministri treba da kažu šta nije usaglašeno u vezi sa pojedinačnim imenovanjima.

Smatra da rast industrijske proizvodnje u FBiH, koji je u januaru manji nego u prošlom mjesecu, pokazuje da se mora reagovati obezbjeđenjem svježeg novca za privredu i da je najbolje "povući" sredstva od sukcesije i neprivatizovani kapital. Kaže da je sa nekim međunarodnim bankama bilo razgovora o mogućem kreditu, ali da oni traže pregovore i analizu.

"Najbrži način je privatizacija, ali moji prijedlozi izazivaju negativne konotacije, i stručnih i nestručnih, ili sugestije o davanju preduzeća pod koncesiju. Još me niko nije ubijedio da ima brži način od privatizacije, a jedina ispravna analiza mogućnosti koje ona pruža jeste tržište", istakao je premijer FBiH Nedžad Branković.

Vlada FBiH je juče donijela odluku da, u cilju ušteda, neće isplaćivati naknade za angažman u radnim tijelima osnovanim radi izvršavanja poslova koji su, zakonom ili godišnjim operativnim planom rada Vlade FBiH, utvrđeni kao redovni poslovi. Usvojena je i Odluka o izmirenju 15 miliona KM duga "Energoinvesta" prema Union banci, prema kojoj bi ovo preduzeće platilo dug. Po ovoj bi odluci Agencija za privatizaciju FBiH prodala dio imovine iz pasivnog podbilansa preduzeća i namirila izdatak.

Vlada je juče prihvatila amandmane SDA i Stranke za BiH na Zakon o socijalnoj zaštiti. Prema ovim amandmanima, u zakonu ostaju osobe sa 80, 70 i 60 posto invalidnosti kod kojih je onesposobljenje nastalo do 18. godine ili do kraja školovanja, ali ne poslije 26. godine. Ovi će amandmani biti ugrađeni u novi zakon o zaštiti porodica sa djecom.