Nezavisne novine: Pripravnici u FBiH, zbog neusklađene zakonske regulative i uvođenja  imovinskog cenzusa, nemaju više pravo na zdravstvenu zaštitu.

Tokom 2008. godine sa evidencija nezaposlenih kantonalnih službi za zapošljavanje posao pripravnika dobilo je više od 1.000 osoba. Iako su u radnom odnosu, ove osobe zbog Zakona o posredovanju pri zapošljavanju FBiH, od kraja prošle godine nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Vahid Muharemović, direktor Služe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, kaže da su prošle godine bila sklopljena 633 pripravnička ugovora.

"Ranije je bila praksa da zdravstveno osiguranje pripravnici imaju posredstvom kantonalnih službi za zapošljavanje. I to je definisano Zakonom o radu FBiH. Poslodavac je pripravnicima plaćao samo u  slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti. Sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju FBiH pripravnici ne mogu ostvariti zdravstvenu zaštitu ni preko službi", ističe Muharemović.

Objašnjava kako uvođenjem imovinskog cenzusa sve osobe čija mjesečna primanja prolaze 165 KM, nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu posredstvom službi za zapošljavanje.

"Mjesečna primanja svakog pripravnika prelaze sumu od 165 KM. Tako su ne vlastitom krivicom, izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu. Dva puta, zbog kolizije ovih zakona, tražili smo objašnjenje od Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH. I oba puta dobili smo različita tumačenja", kaže Muharemović.

Miralem Šarić, direktor Zavoda za zapošljavanje FBiH, tvrdi da će zavod posredstvom kantonalnih službi za zapošljavanje s pripravnicima sklopiti aneks ugovora o regulisanju zdravstvene zaštite do konačnog rješenja ovog problema.

"Ako već niko neće da im pomogne, mi ćemo to uraditi. Odnosno, plaćat ćemo im zdravstvenu zaštitu", prokomentarisao je Šarić.

Prošle godine Zavod za zapošljavanje FBiH obezbijedio je oko dva miliona KM za zapošljavanje nekoliko stotina pripravnika.

U Službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, kažu kako je od 1. septembra do 31. decembra prošle godine s evidencije zaposlenih posao dobilo 68 pripravnika.

"Do sada smo mi plaćali zdravstveno osiguranje. Kako će biti od sada i šta će biti sa ovim ljudima, sam Bog zna. Čudno je da pokušavamo smanjiti broj nezaposlenih, a istovremeno im uskraćujemo osnovna prava", kažu  u SBK.

U Ministarstvu za rad i socijalnu politiku FBiH kažu kako će svi pripravnici ponovo biti vraćeni na evidenciju kantonalnih službi za zapošljavanje, koje će im plaćati zdravstvenu zaštitu.