Nezavisne novine: Savjet ministara BiH u prvom kvartalu ove godine treba da razmatra sve revizorske izvještaje o poslovanju institucija BiH u 2007. godini jer to do sad nisu uradili. Zaključeno je ovo juče na zajedničkoj sjednici komisija za budžet i finansije oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Ove dvije komisije juče su usagalasile zaključke sa nedavno održane plenarne sjednice posvećene radu Kancelarije za reviziju institucija BiH i revizorskim izvještajima.

Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za budžet i finansije Doma naroda, kaže da je jedan od zaključaka da se poduzmu i disciplinske mjere protiv odgovornih osoba i institucija u kojima se ponavljaju loši revizorski izvještaji.

"Predložićemo domovima parlamenta BiH da Savjetu ministara nalaže da se osnuje jedno tijelo za javne nabavke i tačno će se navesti spisak nabavki koje to tijelo može uraditi za sve institucije", rekla je Majkićeva i dodala da su revizori najviše imali primjedbi na procedure javnih nabavki.

Savjet ministra BiH је ranije zadužio Službu za zajedničke poslove BiH koja od ove godine vrši nabavke kancelarijskog materijala i goriva  za sve institucije, ali Majkićeva ističe da je Komisija zaključila kako treba proširiti spisak ovih nabavki. Kaže i da će tražiti od Kancelarije za reviziju da utvrdi takozvani prag materijalnosti jer su neke institucije dobivale mišljenje sa rezervom zbog samo 2.500 KM utrošenih mimo određene procedure.

Ovi usaglašeni zaključci biće dostavljeni u oba doma na usvajanje.