Dnevni list: Institucije uprave u BiH su do kraja 2008. ispunile 32,62 posto mjera Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH. Izvješće o napretku praćenja provedbe Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave, koji je upućen Vijeću ministra na razmatranje, bilježi da je napredak u implementaciji mjera iz Akcijskog plana 1 po reformskim oblastima u odnosu na godišnji izvještaj 2007. veći za 14,19 posto. Najveći napredak u odnosu na 2007. zabilježen je u reformskoj oblast Upravljanje ljudskim potencijalima i iznosi 16,47 posto, dok najmanji u oblasti Institucionalna komunikacija – 12,19 posto. U oblastima Izrada politika i koordinacijski kapaciteti postotak implementacije je veći za 15,05, u Upravni postupak 14,23, u Javne financije 13,85 i u oblasti Informacijske tehnologije 13,33 posto.