Na web stranici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH postavljena je aplikacija  „Interaktivna mapa uprave“, koja korisnicima interneta daje informacije o tome koje institucije i na koji način pružaju usluge građanima i poslovnoj zajednici.

Mapa sadrži informacije o vrsti i postupku ostvarivanja usluga javne uprave, kao i nadležnim institucijama, svrstane u 8 kategorija na nivou entiteta i Brčko distrikta BiH, te u četri kategorije na nivou BiH. U sadržaj mape uvršeno je oko 250 web adresa institucija u BiH, čime se, osim povezivanja na izvor informacije, vrši i promocija institucija uprave.

Informacije su prikupljane iz zvaničnih izvora. Primjera radi, mapa sadrži informacije o izdavanju ličnih dokumenata, pravima iz radnog i penzionog odnosa, socijalne i zdravstvene zaštite, zaštite potrošača i sl. Tu su i informacije o viznom režimu, CEMT dozvolama za prevoznike, avio linijama, investicijama u BiH, kao i makroekonomski pokazatelji i opće informacije o četiri upravna nivoa u BiH.

Projekat interaktivne mape realizovan je uz finansijsku podršku Odjeljenja za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije, dok je programsku aplikaciju izradio Prime Communications, a cjelokupan sadržaj je dostupan na latinici, ćirilici i engleskom jeziku. Većina web linkova u sadržaju mape na engleskom jeziku pruža informacije na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, jer veliki broj institucija na web stranicama nema sadržaj na engleskom jeziku. Takođe, za informacije na web stranicama uvrštenim u tekst mape, odgovorne su institucije o čijim stranicama je riječ.

Ured koordinatora će ažurirati podatke u sadržaju mape 4 puta godišnje. Sve institucije, a naročito građani dobrodošli su da sugestijama doprinesu poboljšanju kvaliteta mape. Interaktivna mapa je pionirski doprinos objedinjavanju informacija o uslugama javne uprave na jednom mjestu i projekat koji će Ured kontinuirano usavršavati.

Izvedbu ovog projetka otežala je činjenica da se način ostvarivanja pojedine usluge razlikuje ne samo između upravnih nivoa (države, entiteta i Distrikta), već i unutar jednog upravnog nivoa.