Dnevni avaz: Početak primjene novih entitetskih zakona o porezu na dohodak, posebno federalnog, izazvao je niz reakcija i žalbi, pa čak i pritužbi da su zbog neusaglašenosti zakona diskriminirani uposlenici, prije svega u državnoj službi.

Službenici iz FBiH u državnim institucijama ukazali su na to da imaju od 80 do 400 KM manja primanja od kolega iz RS iako rade isti posao. Žale se i radnici iz RS koji rade u FBiH smatrajući da su diskriminirani. Žale se i bošnjački povratnici u RS koji u FBiH moraju platiti porez na plaću, a nemaju prava na povlastice.

Obaviješten OHR

Pomoćnik federalnog ministra finansija Hajrudin Hadžimehanović priznaje da ima nelogičnosti i da ih treba ispraviti.

Sramota s porodiljama

Ministarstvo finansija BiH tražit će i usklađivanje plaćanja za rad tokom praznika. Naime, u RS ta oblast je uređena zakonom, a u FBiH nije. To znači da uposlenici iz RS dobivaju dodatne naknade, a iz FBiH ne dobivaju. Također će se pokušati urediti oblast za plaće porodiljama, jer za uposlenice iz manjeg entiteta to plaća država tokom jedne godine, te dobiju i tri plaće kao pomoć, a u FBiH kantoni, ali samo ako imaju novca. – Ispada kao da mi stimuliramo rađanje u jednom entitetu. Sve porodilje moraju imati ista prava – naglašava Kasumović.

– Pošto imamo dva neusaglašena zakona, predložili smo da se donesu pravila o njihovoj primjene. Građani FBiH u RS su u istoj poziciji kao i građani RS u FBiH. Voljeli bismo da se ta pravila što hitnije donesu, a to trebaju uraditi entitetske vlade – kaže Hadžimehanović.

Prema njegovim riječima, već su obavijestili OHR i predložili Vladi FBiH da to riješi sa Vladom RS na način da se za osobe iz RS primjenjuje zakon tog entiteta, a federalni za građane FBiH, bez obzira na to gdje radili. Čak se mogu uvesti i porezne olakšice preko ličnih odbitaka i za osobe iz RS u FBiH i za građane FBiH u RS.

Lista razlika i nelogičnosti entitetskih propisa ogleda se i u činjenici da je porez na dohodak u FBiH deset, a u RS osam posto. U manjem bh. entitetu se u oporezivi dio računaju i topli obrok, putni troškovi i ostali dodaci, a u FBiH ne računaju. Prema federalnim propisima, to radi pojedinac, a zakon iz RS podrazumijeva da to radi poslodavac, što je u ovom slučaju država.

Lista nelogičnosti

– Uposlenici iz RS u državnim institucijama imat će veću osnovicu za penziono osiguranje, pa će biti i veća penzija, bez obzira što su radili isti posao kao i njihove kolege iz FBiH, a rješenje može biti i usvajanje državnog zakona o porezu na dohodak – kaže zamjenik ministra finansija BiH Fuad Kasumović.