Dnevni avaz: Očekivali smo i očekujemo probleme u provedbi Zakona o porezu na dohodak FBiH. Radi se o veoma kompliciranom zakonu, mnogo obimnijem i od Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ali Porezna uprava FBiH čini sve da problemi budu što manji.

To je na početku razgovora za "Dnevni avaz" izjavio Midhat Arifović, direktor Porezne uprave FBiH. Ističe da je, prema Zakonu, u FBiH pola miliona poreznih obveznika.

– Kompanije koje zapošljavaju više od 2.000 radnika nemaju većih problema. Poslodavci su vršili januarske obračune, a Ministarstvo finansija FBiH i mi smo se trudili pomoći u slučajevima nedoumica ili problema.

Radi se o potpuno novom konceptu, potrebna je ogromna baza podataka, daleko kvalitetnija informatička oprema jer moramo pratiti stotine hiljada obveznika. Naš informatički sistem nije dovoljan da podrži ovoliki broj porezne administracije – objašnjava Arifović.

Naglašava da, na osnovu godišnje prijave za primanja iz radnog odnosa, obveznik ima pravo i na povrat viška uplaćenog poreza.

– Građani imaju pravo na umanjenje na osnovu kamate za kredit za stambeno zabrinjavanje, za dobrovoljno životno ili penziono osiguranje, za zdravstvene usluge osim estetskih korekcija i nabavku lijekova. Zbog toga je važno čuvati račune za ove usluge – kaže Arifović i naglašava da će se umanjenje obračunavati na kraju godine.

Dodaje da kupovina namještaja i sličnih stvari kod nas još nisu uzeti u obzir pri umanjenju poreza, kao što je to u drugim zemljama, ali, kako kaže, možda će se i to vremenom desiti.

Inače, Arifović kaže da je Uprava zacrtala da sve vrste prijava budu u elektronskoj formi, za što je potrebno mnogo novca. Nada se da će elektronski formulari do 1. maja, do kada je rok za prijavu poreznih kartica, stići u porezne uprave, a što je obaveza poslodavaca.