Nezavisne novine: Vlasti BiH još nisu usaglasile projektne ideje za korištenje oko 90 miliona eura iz pretpristupnih fondova EU (IPA) za 2009. godinu iako gotovi projekti treba da budu proslijeđeni u Brisel do 26. marta.

Potvrdili su to nacionalni koordinator za IPA fondove i ministar finansija BiH Dragan Vrankić i član Savjetodavnog odbora za ove fondove Zoran Stjepanović.

„Procedura usaglašavanja je u toku. Prema planu Savjeta ministra BiH do 16. januara trebali smo da pripremimo projektne ideje koje se potom dostavljaju voditeljima projekata s kojima se usaglašava konačni prijedlog projekta“, kaže Stjepanović. BiH već dvije godine koristi sredstva iz programa pomoći za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU, a ovim novcem moglo bi  biti finansirano i uvođenje biometrijskih pasoša.

„Problem podjele novca je posljedica ranijih izbora projekata kada su odobreni projekti koji će se provesti na nivou države. Očekujemo da ćemo ovaj odnos promijeniti u korist entiteta“, ističe Stjepanović. Vrankić tvrdi da će novac biti odobren za dobre i kvalitetne projekte i da je to jedan kriterij.

„Vjerujem da ćemo uspjeti na vrijeme odabrati i EK proslijediti projekte“, rekao je Vrankić.