Dnevni avaz: Dom naroda Parlamenta FBiH prihvatio je u utorak prijedlog budžeta za 2009. godinu u iznosu od 1,6 milijardi maraka, što je za 233 miliona manje u odnosu na 2008.

Prijevremeno penzionisanje

Dom naroda prihvatio je izmjene i dopune Zakona o PIO, kojima se omogućava radnicima koji u procesu tranzicije ostanu bez posla pravo na prijevremeno penzionisanje. Rok za korištenje ovog prava produžava se do 2015. godine.

Delegati su prihvatili i zaključke koje je usvojio Predstavnički dom, a kojima se Vlada FBiH zadužuje da u roku od dva mjeseca pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru zakone koji podrazumijevaju reformu i umanjenje budžetskih opterećenja FBiH, posebno socijalnog sektora. Time je Vlada zadužena da u aprilu pripremi i rebalans budžeta.

Također, obavezna je u roku od 60 dana pripremiti i prijedlog zakona o plaćama i naknadama svih budžetskih korisnika.

Prema riječima federalnog  premijera Nedžada Brankovića, Vlada će uvažiti sve prijedloge i sugestije izrečene tokom ove sjednice. Dom naroda prihvatio je deklaraciju o osudi nasilja u Palestini. Delegati su usvojili i Prijedlog zakona o pomilovanju, kojeg je 2005. godine suspendirao visoki predstavnik.