Oslobođenje: Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta BiH na sinoćnjoj posebnoj sjednici sa 23 glasa za, sedam protiv i četiri suzdržana usvojili su principe prijedloga budžeta državnih institucija i međunarodnih obaveza za 2009. godinu.

U toku rasprave ponovno je bilo sporno „probijanje“ iznosa budžeta od 200 miliona KM koje je usvojilo Predsjedništvo BiH u odnosu na utvrđeni prijedlog Fiskalnog vijeća BiH. Naime, Predsjedništvo BiH predložilo je budžet  od 1.255.589.000 KM. Do značajnog „probijanja“ došlo je zbog činjenice da se kolektivni šef države opredijelio da za povratak izdvoji oko 97 miliona KM. Izdvajanju ovog iznosa protivi se, naime, poslanici iz RS-a smatrajući kako uvećanje budžeta mora biti na razini onoga što je propisalo Fiskalno vijeće.

Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić istakao je kako su  iz 2008. ostala neutrošena 102 miliona KM, koja će ući u novi budžet.

– Gotovo 90 posto proračuna odnosi se na plaće i materijalne troškove i došlo je do uvećanja te stavke za 25 do 30 posto, a veoma malo na kapitalne izdatke i programe. Velika stavka od 30 miliona odnosi se i na zakupnine, od čega 15 miliona na direktno plaćanje kirija, što je nedopustivo velika suma – izjavio je Vrankić.

Predsjedavajući Vijeća ministra BiH Nikola Špirić izrazio je nadu kako će Parlament BiH usvojiti budžet do kraja godine, zbog čega Vijeće ministara nije donijelo odluku o privremenom finansiranju. Poslije neusvajanja budžeta, očekuje se hitna sjednica Vijeća ministara kako ne bi došlo do paralisanja rada državnih institucija. Špirić je najavio kako je sjednica čak moguća i 31. decembra ne bude li do tada usvojen budžet. Očito je da poslanici nisu poslušali apel čelnog čovjeka državne Vlade kojoj jučerašnja sjednica, ipak, neće biti posljednja u 2008. kako su najavili.