Nezavisne novine: Zastupnički dom Parlamenta FBiH juče je usvojio budžet FBiH za narednu godinu u iznosu 1,6 milijardi KM, što je za oko 240 miliona KM manje od ovogodišnjeg, te Vladu FBiH obavezao da nakon 90 dana naredne godine pripremi rebalans.

Vlada je od više desetina amandmana prihvatila samo onaj kojim se 29 miliona KM, koji su dodijeljeni Ministarstvu finansija za "hitne intervencije Vlade FBiH", pretvore u tekuće rezerve, koje u budžetu za narednu godinu nisu bile predviđene.

Stavljene van snage izmjene Zakona o izvršenju budžeta

Na prijedlog šefa Kluba SDA Ibrahima Nadarevića, Zastupnički dom stavio je van snage izmjene Zakona o izvršenju budžeta u FBiH koje su usvojene prije mjesec dana, a podrazumijevale su da Vlada može, bez rebalansa, mijenjati namjenu budžetskih sredstava. Nadarević je predložio i da u Zakon o izvršenju budžeta FBiH za narednu godinu budu vraćeni prioriteti za isplatu identični prioritetima iz ranijih godina, ali do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" zastupnici o tome nisu glasali.

Premijer FBiH Nedžad Branković zastupnicima je zahvalio na spremnosti da rade zajedno i zamolio ih da povuku sve amandmane, "jer bi paket budžeta bilo teško ponovo spakovati". Zastupnički dom je prihvatio ovu sugestiju, ali i usvojio zaključke kojim Vladu obavezuje da u roku od 60 dana pripremi zakone koji omogućavaju smanjenje budžetskih opterećenja i prijedlog zakona o plaćama i naknadama uposlenika u administraciji na svim nivoima vlasti, te u javnim preduzećima.

Tokom diskusije zastupnici su iznijeli niz primjedaba, pa je klub BPS-a tražio da se prihodi povećaju za 237 miliona KM, što bi, po njihovoj procjeni, bio samo dio budžetskih sredstava koje je moguće povući iz "sive ekonomije". Zastupnik SDA Zijad Mušić je ponudio niz načina da se uštede budžetske pare.

"Treba smanjiti davanja za političke partije, koja iznose tri miliona KM, pa za kinematografiju tri miliona KM, jer to ide u privatne firme, a ako ne zaposlimo ovih 380 novih osoba koje budžet predviđa, dobićemo oko devet miliona KM", rekao je Mušić, pitajući ministra finansija da li je u FBiH nestalo karcinoma i da li se smanjio broj bolesnih RVI, jer su stavke za ovo smanjenje ili sasvim ukinute.

Zastupnica Hafeza Sabljaković je pitala može li se smanjiti stavka za naknade za rad u komisijama, a šef Kluba SDP-a Nermin Nikšić je optužio Vladu da nije ispoštovala zakonsku proceduru za usvajanje budžeta, koji je najvažniji akt poslije Ustava, te upozorio na nelogičnosti u samom dokumentu.

"Oni kojima nedostaje novca dobiće pomoć iz tekućih rezervi, a one su nula", rekao je Nikšić, ocijenivši da je stavka za liječenje mentalnih bolesnika povećana "sigurno zbog toga što će s budžetom porasti i potrebe za liječenje ove kategorije ljudi".