Nezavisne novine: Vlada FBiH je juče utvrdila budžet za 2009. godinu u visini od 1,6 milijardi KM, saopšteno je nakon sjednice.

“Na rashodovnoj strani obezbijeđeno je 30 miliona KM kao transfer za demobilizirane borce, 24 miliona KM za finansiranje željeznica Federacije BiH i 25 miliona KM za finansiranje radova na autocesti Zenica – Sarajevo – Mostar“, navedeno  je u saopšenju i istaknuto da je Prijedlog budžeta upućen u parlamentarnu proceduru.

Istaknuto je da povećanje na prihodovnoj strani 40,9 miliona KM i odnosi se na veće prihode od dividendi javnih preduzeća u iznosu od 30 miliona KM, te od prodaje dionica „Sarajevo-osiguranja“ u iznosu od 10,9 miliona KM.

Vlada FBiH je prošle sedmice utvrdila Nacrt budžeta FBiH za narednu godinu u iznosu 1,56 milijardi KM gdje je, između ostalog, za poljoprivredu bilo predviđeno oko 50 miliona KM, a za mala i srednja preduzeća devet miliona.

„Vlada Federacije BiH je razmatrala i usvojila Izvještaj Kolegija premijera o realizaciji zaključka prošle sjednice u vezi s Prijedlogom budžeta. Vlada za narednu godinu predlaže budžet u visini 1.600.917.600 KM“, stoji u saopštenju. Također, Vlada FBiH je juče usvojila operativni plan rada koji će uputiti Parlamentu FBiH.

„Plan predstavlja operacionalizaciju zadatka iz dokumenta Politika djelovanja i osnovne strategije Vlade FBiH u mandatnom periodu 2007-2010. godina“, dodaje se u saopštenju. Zaključeno je i da se u parlamentarnu proceduru upute Socijalni sporazum za period 2009-2010. godina i Program mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomke krize i unapređenja poslovnog ambijenta koje su juče potpisali čelnici Vlade, Udruženja poslodavaca FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH.