Dnevni avaz: Nakon što je Gavrilo Grahovac, dopremijer FBiH, potvrdio da je donesena odluka o tome da plaće administracije u FBiH budu smanjene za 20 posto, uslijedila je očekivana reakcija Saliha Kruščice, predsjednika Sindikata državnih službenika i namještenika organa uprave i sudske vlasti i javnih ustanova u Federaciji BiH.

Ekonomska kriza

– Još nismo dobili zvaničinu informaciju iz Vlade FBiH. O tome smo čitali u štampi. No, to se ne može desiti bez pregovora s našim sindikatom. Vlada može donijeti takvu odluku, ali sigurno je da bi se tada suočila s velikim problemima – kaže Kruščica.

 Napominje da nije realno smanjivanje plaća administraciji, a da, s druge strane, budu povećane parlamentarcima.

Vlada ima sporazum

Iako u Sindikatu državnih službenika i namještenika organa uprave i sudske vlasti i javnih ustanova u Federaciji BiH tvrde da ne postoji nikakav zvaničan dokument koji potvrđuje da će administraciji biti smanjene plaće, naš izvor iz Vlade FBiH tvrdi drugačije. Vlada je usvojila dokument koji je potpisan od svih socijalnih partnera, a u kojem se kaže da će plaće administraciji biti smanjene za 20 posto. Također, ne postoji dokument potpisan s Fiskalnim vijećem da će plaće u javnoj upravi ostati na ovogodišnjem nivou – tvrdi naš izvor.

 

– Slažem se da svi jednako podnesemo ekonomsku krizu, a ne da to ide preko leđa samo jedne kategorije. Mi to nećemo dozvoliti i protiv toga ćemo se boriti zakonom predviđenim sredstvima. Ako treba, organizirat ćemo i štrajk i podnijeti tužbu protiv Vlade FBiH.

Slažem se da je potrebna reforma javne uprave, ali ponavljam, bez umanjenja naših plaća – pojašnjava Kruščica.

Predsjednik Sindikata podvlači da postoji dogovor sa Vladom FBiH da primanja administraciji, koja ima između 6.000 i 7.000 uposlenih, neće biti smanjena te da je preporuka Fiskalnog vijeća da se javna potrošnja 2009. zadrži na ovogodišnjem nivou.

Jedinstvena osnovica

– Jedino rješenje je reforma javne uprave, ali prethodno se mora snimiti situacija, napraviti analiza ima li viška uposlenika ili nema. Naše plaće nisu visoke, one odgovaraju stanju u kojem se nalazi FBiH. Također, primanja državnih službenika nisu ista u svima kantonima. Stoga mi insistiramo na jedinstvenoj osnovici – pojasnio je predsjednik Sindikata.