Vlada Republike Srpske prihvatila je jučer projekt izrade elektronske mape tog entiteta "da bi građani, poslovno okruženje i svi korisnici imali mogućnost da 24 sata dnevno imaju on-line informator o svim objektima u RS-u".

"To će biti interaktivna mapa RS-a u digitalnom obliku, dostupna na Vladinom web portalu", rekao je Krsto Grujić, pomoćnik generalnog sekretara Vlade za informacione tehnologije.

On je kazao da će bti osigurano oko 60.000 KM za ovaj projekt te da će to koštati mnogo manje od brošura, publikacija, kataloga ili drugih dokumenata.

Grujić je rekao da provedena istraživanja pokazuju da je 21,3 posto građana odgovorilo potvrdno na pitanje – da li ste lično koristili internet.

On tvrdi da u RS-u internet koisnici dobijaju određenu kritičnu masu, te da Vlada smatra da i ovim vidom komunikacije njima treba da pruži određene usluge.

Grujić je ustvrdio i da Vlada RS-a prednjači u regionu po načinu na koji pruža elektronske usluge građanima i poslovnom okruženju, prenosi portal e kapija.