Reforma javne uprave ne znači uvođenje ustavnih promjena na “mala vrata”, a domaći političari trebaju poduzeti mjere da bi se ove reforme i provele, stav je specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka tokom konferencije “Parlament za Evropu”.

Druga sesija konferencije, koju je organizirao Ured specijalnog predstavnika EU jučer u Sarajevu, bila je posvećena reformi javne uprave u BiH u kontekstu pridruživanja naše zemlje EU.

“U zadnjem izvještaju Evropske komisije konstatovano je da je reforma javne uprave u načelnoj fazi ali da puno toga još mora da se uradi”, rekao je Lajčak i dodao da je upozorio parlamentarce da se u parlamentarnoj proceduri nalaze neki prijedlozi koji bi, ukoliko bi bili usvojeni, vratili reformu javne uprave na početak.

Gregor Virant, profesor na Fakultetu za administraciju u Ljubljani i bivši ministar javne administracije u Vladi Republike Slovenije kazao je u ovoj zemlji reforma javne uprave i dalje traje i da je to proces koji nikad ne prestaje. On je kazao da se iskustva Slovenaca mogu prenijeti i na BiH, te naglasio da principi zakonitosti, odgovornosti i otvorenosti važi za sve nivoe javne uprave.

Virant je naglasio da je za modernizaciju javne uprave neophodna politička podrška. Međutim, rekao je i da u tom procesu nisu dovoljne samo političke odluke već i profesionalan aparat javne uprave da bi se reforme i provele.

“U svim zemljama EU taj proces traje iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan”, rekao je Virant.

O izgradnji državne službe neophodne za funkcionalnu državu članicu i izgradnji kapaciteta uprave u skladu sa prioritetima iz Evropskog partnerstva govorili su Nevenka Savić, državni koordinator za reformu javne uprave i zamjenik koordinatora Suad Musić.

Konferenciji su prisustvovali članovi državnog i entitetskih parlamenata u BiH, te Skupštine Brčko distrikta BiH.