Nezavisne novine: Agencija za državnu službu, Sud BiH, Državno tužilaštvo, Agencija za javne nabavke, SIPA, Institut za intelektualno vlasništvo BiH, Generalni sekretarijat Savjeta ministara, Visoki sudski i tužilački savjet BiH, te pojedine stručne službe u ministarstvima, samo su neke od državnih i entitetskih institucija koje su suočene s nedostatkom stručnog kadra.

Jedan od najdrastičnijih primjera je Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) kojoj trenutno nedostaje 500 ljudi.

"Prema trenutno važećem Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta u UIO, nedostaje nam oko 500 ljudi, ali bili bismo jako zadovoljni da u narednoj godini zaposlimo barem 200 mladih ljudi sa tek završenim fakultetom i to ekonomista, pravnika i informatičara", istakao je Ratko Kovačević, portparol UIO.

U Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) kažu da kadrovska popunjenost iznosi 67,69 odsto, popuna policijskim službenicima je 67 odsto, državnim službenicima 50 odsto i zaposlenicima 84 odsto, te da je nedostatak kadra u ovoj agenciji izražen u kategoriji policijskih službenika istražilaca u istražno-obavještajnim odjeljenjima, a posebno u timovima u regionalnim kancelarijama.

"Najčešći razlozi zbog kojih kadrovi napuštaju SIPA su neadekvatna lična primanja, koja su znatno viša u policijskim organima i institucijama za provođenje zakona na nižim nivoima vlasti", saopštili su iz SIPA.

Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH, navodi da im nedostaju tužioci i osoblje koje ih opslužuje.

"Imamo potrebe za novim tužiocima u skladu sa povećanjem obima predmeta, ali oko toga se moramo konsultovati sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem", naveo je on.

Đinita Fočo, direktor Agencije za javne nabavke BiH, rekla je da njima nedostaje još 12 ljudi, ali da je i u Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH navedeno da prema novom Pravilniku plan zapošljavanja punog broja stručnjaka predviđa popunjavanje u naredne četiri godine.

"Od 12 zaposlenih koliko smo imali u početku, troje je otišlo na bolje pozicije. Oni su jako konkurentni na tržištu kao ekspreti za javne nabavke i zato su jako traženi", navela je Đinita Fočo i dodala da očekuje da će povećanje plata djelovati pozitivno na ostale zaposlene stručnjake.

Fočova je takođe navela da je Agencija zaposlila troje novih ljudi i da će ih početkom naredne godine prijaviti Agenciji za državnu službu.

Naime, Jakob Finci, direktor Agencije za državnu službu BiH, je naveo da ta institucija nema registar koliko stručnih kadrova nedostaje pojedinim institucijama i službama, jer im one ne dostavljaju podatke.

"Mi nemamo evidenciju iako su one dužne na početku godine dostaviti spisak namještenika i potreba, međutim, one to nikad ne čine", rekao je Finci.

Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije, kaže da je situacija sa stručnim kadrom u institucijama koje se bave integracijama u EU sada bolja nego što je bila u početku, ali da i dalje nedostaje ključnih kadrova.

"U našim razgovorima sa ljudima iz EK stalno nam to govore da treba više ljudi. A potrebe države u cjelini zahtijevaju kompetentne ljude", naveo je Topčagić.