Nezavisne novine: Narodna skupština RS usvojila je juče Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim se uvodi jedinstvena stopa od osam odsto za oporezivanje ličnih primanja i Zakon o doprinosima kojim je ukupna zbirna stopa doprinosa na bruto platu u RS sa 28 odsto povećana na 30,6 odsto.

Aleksandar Džombić, ministar finansija RS, rekao je da su Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima jedinstveni i da rješavanju opterećenje po jednom zaposlenom, ističući da su to reformski zakoni i poboljšavaju funkcioniranje penzionog i zdravstvenog sistema.

Džombić je rekao da je Vlada prihvatila inicijativu Saveza sindikata RS i Privredne komore RS da se doprinosi plaćaju na stvarno isplaćene plate, a ne na najnižu osnovicu, kako je do sada bilo propisano, koja ne može biti manja od 50 odsto prosječno isplaćene plate u RS.

On je rekao  da se Zakonom o porezu na dohodak pri obračunu doprinosa i poreza na dohodak omogućava prelazak na model obračuna bruto plate u RS i uvodi jedinstvena stopa od osam odsto za oporezivanje ličnih primanja i dalje da je predložena stopa iznosila 10 odsto, ali je usvojen amandman SNSD-a, kojim je traženo smanjenje na osam procenata.

Od ukupne zbirne stope doprinosa na bruto platu u RS, doprinos za PIO povećan je sa predloženih 16 na 17 odsto, za zdravstveno osiguranje sa 10 na 11,5 odsto, za dječju zaštitu sa 1,30 na 1,40 odsto, dok doprinos za osiguranje od nezaposlenosti ostao 0,70 odsto.

Džombić je rekao i to da je stav Ministarstva finansija RS da nije moguće ukidanje ili smanjenje stope doprinosa na isplaćene penzije od 3,75 odsto za zdravstveno osiguranje.

Ranka Mišić, predsjednik Sindikata RS, izrazila je „veliku bojazan i strah jer smatra da će Zakonom o doprinosima pozicija radnika u RS biti dodatno oslabljena“.

„Zarade niske i novi nameti na tako niske zarade će dodatno otežati situaciju i privreda će biti pred novim izazovima. Pitanje je kako će privreda izdržati dodatno opterećenje na prethodno  loše stanje. Privredu je potrebno rasteretiti jer nema razvoja RS bez razvoja privrede, a ovi zakoni to ne obećavaju“, kazala je ona.

I predsjednik Udruženja penzionera RS Rade Rakulj nezadovoljan je donesenim zakonima jer smatra da će dodatno opteretiti penzionere i da su „namet na njihovu ionako malu penziju“.

Muharem Murselović, poslanik stranke za BiH, rekao je da ga zanima koji je krajnji rezultat povećanja ukupne stope doprinosa na bruto platu sa 28 na 30,6 odsto u vremenu globalne ekonomske krize koja neće mimoići BiH.

Parlament RS usvojio je u utorak uveče budžet u iznosu od 1,67 milijardi KM.