Dnevni list: Iduća godina bit će najteža u posljednjih trideset po pitanju financijske opstojnosti Federacije, kazao je jučer federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda.

On je, pojašnjavajući situaciju u Federaciji, kazao da će ova godina biti financijski zatvorena, ali da će se federalni proračun za iduću godinu od 1,560.000.000 maraka morati pomno razmotriti i raspodijeliti. Bevanda objašnjava kako je proračun za ovu godinu bio lociran na 1.472.000.00 maraka, ali da je narastao na 1.800.000.000 zbog raznih želja koje su verificirane na Vladi i Parlamentu, te da su baš te nerealne želje dovele do toga da je nekim institucijama nestalo sredstava za isplatu plaća još prošlog mjeseca.

Zamrzavanje plaća

„Mi ne idemo u povećanje, nego realno smanjenje proračuna u skladu s mogućnostima. Na sjednici Fiskalnog vijeća FBiH prezentirao sam ono što smatram da trebamo poduzeti, a to je da plaće administracije u idućoj godini moraju ostati iste i da se ukupna izdvajanja za socijalni sektor moraju ostaviti na razini ovogodišnjih, tj. na 706 milijuna maraka“, kaže Bevanda. Za ove svoje prijedloge kaže dobio je punu potporu svih razina vlasti, ali i članova MMF-a i Svjetske banke, koji su ocijenili da je to jedini pravi put za financijsku opstojnost  Federacije u idućoj godini. Iako je Bevandin prijedlog o smanjenju izdvajanja za socijalni sektor prihvaćen negativno, on smatra da će se ova odluka morati provesti, te da će se resorni ministri morati uklopiti u postojeće financijske okvire.

Slijede revizije u socijalnom sektoru

„Utvrdili smo okvir, i na resornim ministrima je da se uklapaju u njih. Morat će se uraditi revizija, a ne samo pričati o njoj. Najlakše je bilo postaviti labave kriterije i svima dati sva prava“, kaže Bevanda i dodaje da se iduća godina može preživjeti jedino uz rezanje nerealnih apetita. Bevanda je, pojašnjavajući financijska kretanja i moguća ulaganja u idućoj godini, kazao kako „smo zgazili u recesiju“, ali da to ne vidimo jer, između ostalog, nemamo ni adekvatne sustave mjerenja statistika.