Nezavisne novine: Vijeće ministara BiH utvrdilo je jučer Nacrt budžeta institucija BiH za narednu godinu u iznosu oko 1,4 milijarde KM, što je povećanje za 237 miliona KM u odnosu na ovu godinu.

Počinju pripreme za popis stanovništva

Vijeće ministara je na posebnoj sjednici naredilo Agenciji za statistiku BiH da počne pripreme za popis stanovništva i stanova 2011. godine, te predloži sastav radne grupe za izradu zakona o popisu. Vijeće ministara je usvojilo i zaključke kojim se popis iz 1991. godine do 2014. godine primjenjuje kao osnova za nacionalnu zastupljenost u svim insititucijama, te da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji s entitetskim ministarstvima pripremi program povratka u periodu 2009-2014. godina.

"Za finansiranje inistitucija BiH planirano je 1.055.589.000 KM, što je povećanje za 117 miliona u odnosu na ovu godinu. S ovim budžetom neće biti ugrožen evropski put BiH, niti će biti restrikcija na tom putu", kazao je Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara.

Utvrđenim nacrtom budžeta predviđeno je izdvajanje oko 384 miliona KM za otplatu vanjskog duga, što je povećanje za oko 122 miliona u odnosu na prošlu godinu. Špirić je jučer istakao kako će najviše novca biti izdvojeno za rad ministarstava odbrane i sigurnosti, jer se iz budžetskih stavki za ova ministarstva finansiraju Oružane snage BiH, te sigurnosne agencije.

"Povećali smo izdvajanja za Ministarstvo odbrane, ali nisam siguran da će to biti dovoljno da reforma odbrane ide tempom kojim želimo", istakao je Špirić.

Dodao je da je zadužena Komisiju za državnu imovinu da u narednih dvadeset dana pripremi zakon o državnoj imovini, uz sugestiju da se imovina podijeli na osnovu teritorijalno-funkcionalnog principa.

"To znači da će državi pripasti imovina nužna za funkcioniranje njenih institucija, a ostatak će podijeliti entiteti, kantoni, gradovi i općine", dodao je Špirić.

Usvajanjem ovih odluka Vijeće ministara je počelo realizirati dogovor predsjednika SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH postignut u Odžaku. Protiv odluka glasao je Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice, kadar Stranke za BiH.

Na redovitoj sjednici, Vijeće ministara je usvojilo stretegiju u oblasti imigracija, te osnove za vođenje pregovora o zaključivanju 43,5 miliona američkih dolara vrijednog kredita između BiH i Međunarodne agencije za razvoj. Novac od ovog kredita bit će potrošen za upravljanje komunalnim otpadom. Zaključeno je i da je opravdano učešće vojnika iz BiH u mirovnoj misiji u Afganistanu, te je ova odluka proslijeđena Predsjedništvu BiH na potvrđivanje.