Nezavisne novine: Tužilaštvo BiH ne opstruira procesuiranje slučajeva utaja poreza i carina, ali su to vrlo komplicirani predmeti, pa ih sporo rješavaju, kaže Kemal Čaušević, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO).

Čaušević, kojem idućeg mjeseca ističe mandat prvog čovjeka Uprave, ističe i da samo sredstva iz pretpristupnih fonodova EU, a ne sve donacije, treba da budu oslobođena obaveze plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV).

NN: U nedavnoj prepisci između Vas i Tužilaštva BiH, spominjan je i problem sporog procesuiranja predmeta utaje poreza i carina. Opstruira li Tužilaštvo BiH rješavanje ovih slučajeva?

ČAUŠEVIĆ: Bilo ko iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, pa tako ni ja, nikad nismo rekli da Tužilaštvo BiH opstruira procesuiranje predmeta utaje poreza i carina. Naprotiv, imamo veoma dobru i korektnu saradnju, koju ćemo razvijati i u budućnosti.

NN: Zašto je onda rješavanje ovih slučajeva veoma sporo?

ČAUŠEVIĆ: UIO je u protekle četiri godine proslijedila Tužilaštvu BiH više izvještaja. Drago mi je da je Tužilaštvo BiH nedavno iznijelo u javnost koji je broj predmeta riješen i na koji način, a koje još rješavaju. Kad su u pitanju izvještaji o počinjenim krivičnim djelima iz oblasti indirektnih poreza, treba reći da su to u većini slučajeva veoma zahtjevni predmeti koji iziskuju i određeno vrijeme. Mi vjerujemo da će Tužilaštvo i Sud BiH dobro uraditi svoj posao i u svako doba smo na raspolaganju da im pomognemo da sve utaje po osnovu indirektnih poreza procesuiraju.

NN: Zašto je procedura povrata PDV-a na donacije komplicirana i spora?

ČAUŠEVIĆ: Zakonom o porezu na dodanu vrijednost nije predviđeno direktno oslobađanje od plaćanja PDV-a na donacije, već je predviđen povrat PDV-a plaćen za snabdijevanje dobrima i uslugama međunarodnih organizacija, ako je to regulisano međunarodnim ugovorima čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina.

U prvih deset mjeseci ove godine Uprava je zaprimila 828 zahtjeva za povrat PDV-a za diplomatsko-konzularna predstavništva, međunarodne organizacije i projekte pomoći BiH, gdje je zahtjevan povrat PDV-a u iznosu od 26.733.431 KM. Od toga je odobren povrat u iznosu od 25.845.924 KM, a odbijeni su zahtjevi u iznosu od 881.945 KM.

NN: Kakav je stav UIO BiH o najavljenom ukidanju PDV-a na sredstva iz pretpristupne pomoći Evropske unije BiH?

ČAUŠEVIĆ: Delegacija Evropske komisije je u nekoliko navrata ukazivala na potrebu donošenja pravnog propisa koji bi regulisao oslobađanje od plaćanja PDV-a za sve projekte koji se finansiraju iz IPA fondova, na što obavezuje Okvirni sporazum između BiH i Evropske unije u okviru implementacije pomoći putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

UIO je proslijedila Savjetu ministara BiH dva prijedloga. Prvi je da Savjet ministara po hitnom postupku predloži razmatranje Prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a drugi da Savjet ministara razmotri mogućnost donošenja odluke kojom bi bilo riješeno ovo pitanje.

NN: Treba li ukinuti PDV na sve donacije ili samo na pretpristupnu pomoć EU?

ČAUŠEVIĆ: I u prvom i u drugom prijedlogu, koji je Uprava proslijedila Savjetu ministara BiH, predviđeno je da oslobođeno od plaćanja PDV-a bude samo snabdijevanje dobrima i uslugama u okviru projekata koji se finansiraju iz Instrumenata pretpristupne pomoći.

NN: Hoće li uvođenje fiskalnih kasa smanjiti prostor za finansijske malverzacije?

ČAŠEVIĆ: Kad je u pitanju uvođenje fiskalnih kasa, a proces fiskalizacije u Republici Srpskoj je u toku, u Upravi smo mišljenja da bi najbolje rezultate dalo da fiskalne kase uvedu i u Federaciji BiH istovremeno. Ako entitetske poreske uprave uvode fiskalne kase, bilo bi veoma važno da postoji i konekcija sa glavnim serverom u UIO.

NN: Zašto?

ČAUŠEVIĆ: Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, obavezu da se registruje u sistem PDV-a ima svako fizičko ili pravno lice koje pređe prag u iznosu od 50.000 KM oporezivog prometa. Smatramo da u ovom trenutku postoji veliki broj poreskih obveznika koji ne prijavljuju sav ostvaren promet i na taj način izbjegavaju da uđu u sistem PDV-a. Konekcija na glavni server UIO omogućila bi nam da registrujemo sve one koji to ne urade sami, a imaju zakonsku obavezu.