Oslobođenje: Vijeće ministara Evropske unije je na jučerašnjem sastanku u Briselu pozdravio novu strategiju EU prema BiH, koju su pripremili visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana i evropski  povjerenik za proširenje Olli Rehn, a koja predviđa jačanje uloge EU nakon zatvaranja Ureda visokog predstavnika (OHR).

Ministri vanjskih poslova EU su izrazili „duboku zabrinutost“ zbog ponovnog korištenja „nacionalističke retorike“ i „donošenja jedinstvenih odluka pojedinih zvaničnika koji dovode u pitanje zajedničke kompetencije i osnove države“, prenosi Fena.

Vijeće je pozvalo bh. lidere da obnove napore da bi s osigurale reforme koje bi osigurale napredak na putu ka EU. U tom kontekstu, Vijeće je  izrazilo „zadovoljstvo zbog dogovora postignutog između tri vodeće bh. partije“ prije nekoliko dana, te pozvalo na „brzu konkretizaciju ovih prijedloga i bh. političke snage da se okupe oko ovog projekta.

Pogoršanje situacije

Ministri su „pozitivno  primili“ Rehnov i Solanin izvještaj. U tom dokumentu ističe se da je cilj strategije da se „osigura stabilnost u BiH i nastavi napredak po pitanju ključnih reformi“.

Rehn i Solana naglašavaju da BiH ima „jedinstvene izazove“, te da je neophodno „jako međunarodno angažiranje, uključujući i aktivno korištenje svih mehanizama EU da bi zemlja nastavila put ka Uniji“.

Suština prijedloga ide ka tranziciji od Ureda visokog predstavnika ka snažnijem lokalnom upravljanju, uz pojačanu podršku EU. Evropski zvaničnici u dokumentu ističu da je potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) BiH s EU bio dobar korak naprijed, ali da, „nažalost to nije spriječilo pogoršanje političke situacije u BiH posljednjih mjeseci“.

„BiH mora pokazati više političke odgovornosti veće upravljanje nad reformskim procesom da bi napredovala. Lideri BiH moraju pretočiti svoje riječi opredjeljenja za članstvo u EU u djela i prave rezultate“, naglašavaju Solana i Rehn.

Cilj međunarodne zajednice i EU, dodaje evropski dvojac, jeste da BiH bude stabilna, mirna i multietnička država, koja odlučno ide ka članstvu u EU. Predloženo je šest tačaka strategije, od kojih je prva pojačano angažiranje  EU u BiH. „Evropske integracije predstavljaju oblast o kojoj se slažu svi lideri BiH. To pruža EU jedinstven utjecaj i odgovornost“, ističe se u tekstu.

Druga tačka se odnosi na pojačano prisustvo EU. “Mandat i ured specijalnog predstavnika EU bi trebao biti pojačan da bi nadgledao situaciju na terenu i potrebe tranzicije“, ističe se i dodaje da bi EU trebala biti spremna za taj cilj do sredine 2009. godine.

Treća tačka se tiče nove rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.

„Ona će biti neophodna da bi se okončao rad OHR-a i mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice, te da bi se riješila pitanja autoriteta koji proizlaze iz Dejtonskog/Pariskog sporazuma“, kaže se u dokumentu.

Ustavna reforma

Četvrta tačka se tiče održavanja jakog angažiranja međunarodne zajednice u BiH, koje se „pokazalo važnim mora biti nastavljeno i nakon OHR-a“.

Peta tačka se tiče aktivnog i sveobuhvatnog korištenja svih dostupnih instrumenata EU:“ Evropsko partnerstvo i primjena SSP-a bi trebale biti vodilje reformi“.

Šesta tačka se tiče jasnog stava EU o ustavnoj evoluciji.

„Ustavna reforma nije uvjet ni za zatvaranje OHR-a, ni za dalji put BiH ka EU. Ipak, ustavni okvir mora napredovati kako bi osigurao efikasne državne strukture koje će moći raditi na EU integracijama, uključujući neophodnost da se govori jednim jezikom“, ističe se u dokumentu i naglašava da EU može pomoći taj proces, ali da on mora biti vođen od same BiH.