Oslobođenje: Uvođenje fiskalnih kasa u FBiH, kao i u BiH u cjelini, bilo bi od velikog značaja kako za državu, tako i za entitete. To bi bio logičan korak za poboljšanje discipline poreznih obveznika jer bi uvođenjem fiskalnih kasa bio objektivnije iskazivan stvarno realizirani gotovinski promet u njihovim poslovnim knjigama.

„Nakon naše inicijative i medijskih istupa o neophodnosti uvođenja fiskalnih kasa u FBiH, Vlada FBiH formirala je Komisiju sastavljenu od stručnjaka koja bi trebala da da  preporuku za donošenje zakona o fiskalnim kasama. Međutim, komisija se do danas nije sastajala“, istako je Midhat Arifović, direktor Porezne uprave FBiH.

FBiH kaska

On je naglasio da je žalosno što FBiH nije odmakla ni korak na polju fiskalizacije za razliku od drugog bh. entiteta, u kojem je početkom godine Vlada RS-a usvojila Zakon o fiskalnim kasama i gdje je u toku proces fiskalizacije.

Prikrivanje realnog prometa

Činjenica je da jedan broj pravnih i fizičkih lica ne evidentira realan promet u poslovnim knjigama, odnosno ne prikazuje stvarni prihod iz kojeg se finansiraju plate za radnike na crno, tj. za one uposlenike koji nisu uposleni u skladu sa federalnim propisima i za koje se ne uplaćuju porezi i doprinosi. Osim toga, neprijavljivanjem stvarnog prihoda izbjegava se plaćanje PDV-a, poreza na dobit pravnih lica i samostalnih privrednika. Upravo zato, postoji potreba da se, što je moguće prije, uvedu fiskalne kase kod svih pravnih i fizičkih lica. Evidentirano je da postoji veliki broj obveznika koji ne prikazuju sav ostvareni promet u gotovom novcu i tako izbjegavaju da pređu prag u iznosu od 50.000 maraka oporezivog godišnjeg prometa, što predstavlja zakonsku obavezu za obaveznu registraciju u sistemu PDV-a.

„RS je krenula sa uvođenjem fiskalnih kasa po segmentima, odnosno po djelatnostima. Nažalost, FBiH kasni za RS-om. Mi u  FBiH još nismo ni donijeli zakon o fizikalnim kasama, ne radi se ni na pripremi zakona, a nemamo ni pravilnik o primjeni fiskalnih kasa“ naglasio je Arifović.

Prema njegovim riječima, on je zagovarao uvođenje fiskalnih kasa i prije uvođenje poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) jer je uvođenje fiskalnih kasa u ovakvom okruženju neminovnost.

„Sa ovakvim, nekontrolisanim graničnim prelazima, sa mogućnošću ulaska robe na crno, sa ovako velikom sivom ekonomijom, radom na crno, fiskalne kase je bilo neophodno uvesti i prije PDV-a, a da ne govorimo o najavljenoj primjeni poreza na dohodak od 1. januara 2009“ istako je Arifović.

Kad je riječ o primjeni Zakona o porezu na dohodak, posebno značajan će biti dohodak od samostalnih djelatnosti-obrta i djelatnosti sličnih obrtu, djelatnosti zdravstvenih radnika, advokata, notara, revizora, inženjera, arhitekata, prevodilaca i dr. samostalnih djelatnosti koji veliki dio prihoda stiču gotovinskim putem.

Gubitak novca

Neuvođenjem fiskalnih kasa gubi se novac, ali se, prema Arifovićevim riječima, niko time ozbiljno ne bavi.

Osvrćući se na činjenicu da jedan entitet ima zakon i već ga uveliko primjenjuje, dok drugi entitet i distrikt još ne razmišljaju o donošenju ovakvog zakona, Arifović kaže:

„Poreski obveznici, vlasnici trgovinskih objekata sada su u različitom položaju. Došli smo do apsurda da vlasnici stranih kompanija koji imaju trgovačke centre u dva entiteta, u jednom trebaju imati fiskalne kase u drugom ne, što odvlači strane investicije i zbunjuje strane ulagače“, pojasnio je Arifović.

On je kazao kako je uvođenje fiskalnih kasa u javnom interesu građana, jer bi napravilo više fiskalnog finansijskog reda. Prema njegovim riječima, uvođenjem kasa veliki broj poslodavaca onda ne bi imao mogućnost da isplaćuje platu na crno, znači i prava uposlenika bi se poboljšala, te bi se smanjila siva ekonomija.