Dnevni list: Vijeće za provedbu mira (PIC) moglo bi 19. studenoga donijeti odluku o ukidanju položaja međunarodnog predstavnika za BiH, stavovi su visokog povjerenika EU-a Ollija Rehna te visokog predstavnika EU-a Javiera Solane iznijeti u pismu ministrima vanjskih poslova Europske unije. Oni će u ponedjeljak u Bruxellesu razmotriti novu osnaženu strategiju EU-a u BiH.

Snažna uloga Miroslava Lajčaka

Mandat budućeg predstavnika EU-a u BiH bi morao biti ojačan i usuglašen s tekućim potrebama i mora i dalje biti usredotočen na politička i sigurnosna pitanja, uključujući vojnu i policijsku misiju EU-a u BiH, kao i ograničene odgovornosti koje proizlaze iz Daytonskog mirovnog sporazuma, navode Rehn i Solana. Možda bi se za to morala usvojiti i nova rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, a široki međunarodni angažman u BiH se mora nastaviti prvenstveno u suradnji s EU-om, a ne individualno. Ustavna reforma nije uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika niti EU inzistira na posebnom planu za ustavnu reformu. Ali je bitna evolucija prema funkcionalnoj i učinkovitoj državi koja je u stanju ispuniti obveze BiH u procesu pridruživanja EU-u kao buduća država članica, navodi se u pismu. Odgovorni za preustrojstvo BiH su vladajući političari te zemlje, što će EU podržati i stručno i financijski, rekli su Solana i Rehn.

Nacionalizam u BiH

Dužnosnici EU-a su također naveli da je u BiH, usprkos potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP), došlo do pogoršavanja političke situacije. Nema konsenzusa o ključnim reformama. Zapaljiva retorika i sukobljena viđenja BiH ponovno su usporili reforme, navode Rehn i Solana. Iako većina naroda podržava buduće članstvo u EU-u, njihove vođe su zaglibljene u nacionalističku logiku i govore o prošlosti.