Nezavisne novine: Svi zaposleni građani FBiH do kraja godine treba da pripreme dokumenta potrebna za obračun poreza na dohodak i dokaze za utvrđivanje eventualnih poreskih olakšica.

Rečeno je ovo juče u Sarajevu na konferenciji za novinare predstavnika Ministarstva finansija FBiH povodom početka medijske kampanje o primjeni novog poreza na dohodak.

Bevanda: Bez manjka u budžetu

Ovogodišnji budžet FBiH će prestrukturiranjem ili rebalansom sa 1,83 milijarde KM biti sveden na 1,5 milijardi KM, a budžet za narednu godinu iznosiće 1,65 milijardi KM, ponovio je ministar finansija Vjekoslav Bevanda. Vjeruje da FBiH ove godine u budžetu neće imati manjak, ali nije siguran da li će sve do sada preuzete obaveze biti plaćene. "Platićemo ono što je bilo u skladu sa dinamikom realizacije budžeta. Godina ima 12 dvanaestina i oni koji su požurili, pa stvorili obaveze za cijelu godinu, će čekati", rekao je Bevanda. Potvrdio je da nije dobio zvaničan zahtjev za sastanak s predstavnicima RVI, kojima Vlada za prva dva mjeseca ove godine duguje oko četiri miliona KM.

"Porez se počinje obračunavati od januarskih plata naredne godine. Obračunavaće ga poslodavac i plaćati mjesečno, a odgovornost za neplaćanje ili plaćanje nepotpunih poreskih obaveza je i na uposleniku i na poslodavcu – na uposleniku za lažne podatke o poreskim povlasticama, a na poslodavcu za pogrešan obračun na osnovu istinitih podataka", pojasnio je Hajrudin Hadžimehanović, pomoćnik za poreze u Ministarstvu finansija.

Prema novom zakonu, porez se obračunava kao 10 odsto na bruto platu umanjenu za doprinose iz plate koji iznose 31 posto. Preostali iznos se, prije obračuna, za sve obveznike umanjuje za neoporezivi dio od 300 KM.

Dalje poreske olakšice iznose 150 KM za izdržavanje jednog djeteta ili nezaposlenog bračnog druga, te 210 KM za drugo dijete. Kao dokaz za postojanje osnove za olakšicu su rodni listovi djece ili vjenčani listovi za bračnog druga, a preporuka Ministarstva je da zbog uštede ti dokumeti mogu biti stariji od šest mjeseci.

Svaki uposlenik imaće svoju poresku karticu koju on ili poslodavac treba da preuzmu u Poreskoj upravi FBiH (PUF), na osnovu zahtjeva koji mogu preuzeti u PUF-u ili s internet stranice Uprave. S obzirom na to da je zakon nov, poreske vlasti će tolerisati da poreski obveznici i poslodavci do 1. maja naredne godine predaju poreske kartice.