Независне новине: Сви запослени грађани ФБиХ до краја године треба да припреме документа потребна за обрачун пореза на доходак и доказе за утврђивање евентуалних пореских олакшица.

Речено је ово јуче у Сарајеву на конференцији за новинаре представника Министарства финансија ФБиХ поводом почетка медијске кампање о примјени новог пореза на доходак.

Беванда: Без мањка у буџету

Овогодишњи буџет ФБиХ ће преструктурирањем или ребалансом са 1,83 милијарде КМ бити сведен на 1,5 милијарди КМ, а буџет за наредну годину износиће 1,65 милијарди КМ, поновио је министар финансија Вјекослав Беванда. Вјерује да ФБиХ ове године у буџету неће имати мањак, али није сигуран да ли ће све до сада преузете обавезе бити плаћене. "Платићемо оно што је било у складу са динамиком реализације буџета. Година има 12 дванаестина и они који су пожурили, па створили обавезе за цијелу годину, ће чекати", рекао је Беванда. Потврдио је да није добио званичан захтјев за састанак с представницима РВИ, којима Влада за прва два мјесеца ове године дугује око четири милиона КМ.

"Порез се почиње обрачунавати од јануарских плата наредне године. Обрачунаваће га послодавац и плаћати мјесечно, а одговорност за неплаћање или плаћање непотпуних пореских обавеза је и на упосленику и на послодавцу – на упосленику за лажне податке о пореским повластицама, а на послодавцу за погрешан обрачун на основу истинитих података", појаснио је Хајрудин Хаџимехановић, помоћник за порезе у Министарству финансија.

Према новом закону, порез се обрачунава као 10 одсто на бруто плату умањену за доприносе из плате који износе 31 посто. Преостали износ се, прије обрачуна, за све обвезнике умањује за неопорезиви дио од 300 КМ. Даље пореске олакшице износе 150 КМ за издржавање једног дјетета или незапосленог брачног друга, те 210 КМ за друго дијете. Као доказ за постојање основе за олакшицу су родни листови дјеце или вјенчани листови за брачног друга, а препорука Министарства је да због уштеде ти докумети могу бити старији од шест мјесеци.

Сваки упосленик имаће своју пореску картицу коју он или послодавац треба да преузму у Пореској управи ФБиХ (ПУФ), на основу захтјева који могу преузети у ПУФ-у или с интернет странице Управе. С обзиром на то да је закон нов, пореске власти ће толерисати да порески обвезници и послодавци до 1. маја наредне године предају пореске картице.