Dnevni list: Državni službenici i namještenici zaposleni u institucijama BiH danas stupaju u štrajk, budući da nije došlo do dogovora Sindikata državnih službenika i namještenika zaposlenih u institucijama BiH i predstavnika Vijeća ministara.

Predsjednik Sindikata državnih službenika Neđo Đurić je u izjavi za naš list potvrdio da je sukladno međunarodnim konvencijama pri izradbi Zakona o plaćama, kao i drugih akata koji se tiču prava zaposlenih, poslodavac obvezan uključiti predsjednike tog sindikata.

Tim Vijeća ministara

Prema riječima predsjednika Sindikata državnih službenika Neđe Đurića, u timu Vijeća ministara koji je dobio zadatak da počne prigovore sa Sindikatom, nalaze se ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović, ministar pravde BiH Bariša Čolak i ministar finansija i trezora Dragan Vrankić. Spomenuti tim je sa Sindikatom trebao početi pregovore oko uvjeta koje Sindikat postavlja, međutim, do toga još uvijek nije došlo.

Do pregovora nije došlo

Po pitanju štrajka neslužbena informacija kojom trenutačno Sindikat raspolaže jest da je, nakon što je 23. listopada najavljen štrajk, Vijeće ministara zasjedalo te da je formiran tim za pregovore sa Sindikatom. Međutim, od Vijeća ministara BiH o formiranju tima za pregovore Sindikat službeno nije dobio nikakvu informaciju. Đurić kaže da državni službenici zahtijevaju ravnopravan tretman, zaštitu egzistencijalnog minimuma, donošenje podzakonskih akata, zaštitu prava na porod i materinstvo i donošenje i potpisivanje kolektivnih ugovora. Prema njegovim riječima, bez početka pregovora oko spomenutih uvjeta zaposlenici neće prekinuti sa štrajkom.

Čeka se početak pregovora

“Poslodavac je odbijanjem dijaloga, primorao Sindikat da uđe u štrajk, i ovim je poslodavac jednostrano prihvatio odgovornost negativnih posljedica štrajka”, kazao nam je Đurđić.

Dodao je da će sindikat, zbog ozbiljnosti trenutka i odgovornosti pred budućim događajima, sukladno ovom zakonu obustaviti štrajk istog trenutka kad poslodavac stupi u dogovor sa tim sindikatom na način kao što je to propisao zakon”, objasnio je Đurić.