Nezavisne novine: Hrvatski i bošnjački delegati Doma naroda BiH jučer su odbacili Prijedlog zakona o popisu stanovništva, čiji je predlagač srpski delegat Slobodan Šaraba. Bošnjački delegati ponovili su da podržavaju popis 2011. godine, ali ako neće sadržavati pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. Klub hrvatskih delegata protivi se popisu prije usvajanja novog ustava BiH. 

Obrazlažući Prijedlog zakona, čije je principe Dom naroda razmatrao, Šaraba je upozorio na neophodnost donošenja zakona o popisu, s obzirom na obim neophodnih priprema koje je potrebno provesti do 2011. kao ciljne godine za popis u najvećem dijelu svijeta. Hrvatski i bošnjački delegati saglasili su se da je potreban popis, ali su protiv toga da on obuhvati pitanja nacije, vjere i jezika stanovništva, koja su, između ostalog, predviđena Šarabinim prijedlogom zakona. Bez saglasnosti srpskih delegata prethodno su usvojeni principi Prijedloga zakona o programu zaštite svjedoka pred sudovima u BiH. Srpski delegati istakli su da je ovo pitanje riješeno u RS odgovarajućim zakonom i da se predloženim zakonskim aktom prenose nadležnosti sa RS na institucije BiH.

Dom naroda Parlamenta BiH dao je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između (SSP) BiH i Evropske unije.

Saglasnost za ratifikaciju prošle sedmice dao je i Predstavnički dom bh. Parlamenta i sada preostaje da Predsjedništvo BiH donese odluku o ratifikaciji.

"Evropski parlament pozvao je sve zemlje članice EU da ubrzaju proces ratifikacije sporazuma. Važno je da što prije završimo naš dio posla i ratificiramo ovaj sporazum koji će stupiti na snagu kada ga ratifikuje BiH i sve zemlje članice EU", rekao je Osman Topčagić direktor Direkcije za evropske integracije BiH, obraćajući se delegatima.

Ocijenio je da se provedba privremenog sporazuma, koji je na snazi od 1. jula i važit će do ratifikacije SSP, odvija veoma dobro.

Delegati Doma naroda prihvatili su inicijativu Predstavničkog doma o osnivanju dvije komisije koje će s ranije utvrđenih kandidatskih lista izabrati po jednog kandidata za državne ombudsmane iz bošnjačkog i hrvatskog naroda, te zamjenika državnog revizora iz bošnjačkog naroda. Dom naroda prije nekoliko mjeseci izabrao je Ljubomira Sandića iz srpskog, Ivu Bradvicu iz hrvatskog i Jasminku Džumhur iz bošnjačkog naroda za ombudsmane za ljudska prava BiH. Predstavnički dom ranije je izabrao Ljubomira Sandića, ali i Mariofila Ljubića i Eminu Halilović za ombudsmane.