Oslobođenje: Prvi biometrijski pasoši građanima BiH biće izdati početkom 2010. godine, saopštio je Siniša Macan, direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH. Prema njegovim riječima, tokom 2009. godine uposlenici Agencije uspostavit će procedure za izradu putnih isprava, a potom je šest mjeseci testirati, kako bi se u sam proces izdavanja novih putnih isprava ušlo bez dodatnih smetnji.

Govoreći o novoj bazi podataka građana, Macan je pojasnio da će ona u prvoj fazi sadržavati lične podatke građana koji se unose u pasoš, a da će kasnije ta baza, u skladu sa standardima Evropske unije, sadržavati i otiske prstiju vlasnika pasoša.

Tokom dvodnevnog seminara posvećenog izradi nove baze podataka građana i izdavanja novih putnih isprava, kojem su prisustvovali predstavnici MUP-a RS-a, kantonalnih MUP-ova te opštinskih matičnih službi, eksperti OSCE-a i UN-ove Međunarodne organizacije za civilnu avijaciju za borbu protiv terorizma (ICAO) učesnicima su prenijeli svoja iskustva u borbi protiv krađe identiteta i zloupotreba vezanih za izdavanje putnih isprava.