Dnevni avaz: U Parlamentu BiH ne vjeruju da će se ponoviti situacija s jučerašnje sjednice Predstavničkog doma, kada je cijeli dnevni red dobio apsolutnu podršku svih poslanika. Istina, ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) s Evropskom unijom bila je jedina tačka dnevnog reda i dobila je jednoglasnu podršku poslanika. Predsjedavajući Niko Lozančić najavio je da će Kolegij uputiti poziv članicama EU da što prije ratificiraju SAA. Uoči rasprave, poslanicima se obratio državni premijer Nikola Špirić sugerirajući im da se rukovode konačnim ciljem punopravnim članstvom u EU.

Slučaj „Vodušek“

Husein Nanić od ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja zatražio je odgovor na pitanje šta je MVP poduzeo u vezi sa saobraćajnom nesrećom u kojoj je učestvovala slovenska ambasadorica Nataša Vodušek i zbog koje je jedan bh. građanin u životnoj opasnosti. Ovo pitanje podržali su brojni poslanici.

Rasprava je pokazala da poslanici imaju različite poglede na prvi ugovor BiH sa EU. SDS-ovac Momčilo Novaković rekao je da „SAA nije nagrada za postignute rezultate“ i dodao da nema političke volje za njegovu provedbu. Martin Raguž završio je raspravu riječima „nije sve tako crno“, inicirajući da BiH narednu godinu proglasi godinom evropskih integracija. Potom su poslanici dva sata utvrđivali dnevni red naredne sjednice. Problem je bio zahtjev Drage Kalabića da Predsjedništvo BiH bude zaduženo da pripremi informaciju o istupima predsjedavajućeg Harisa Silajdžića u Njujorku i Strazburu, što nije prihvaćeno.
Reagirajući na navode Remzije Kadrića da Parlament nema šta raspravljati o tome jer je vođenje vanjske politike nadlež nost kolektivnog šefa države, Kalabić je kazao da ta tvrdnja ne stoji. O Silajdžićevim istupima Dom će raspravljati kroz inicijativu Branka Dokića.

Na dnevnom redu bio je i kodeks o ponašanju poslanika, a Jerko Ivanković Lijanović jučer je iskoristio nepostojanje kodeksa i na sjednicu došao u majici s natpisom „Bez dileme NSRzB“. Prema stavu većine poslanika, zahtjev Milorada Živkovića za izmjenu Zakona o Centralnoj banci vjerovatno neće viti usvojen.