Oslobođenje: Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamenta BiH  na jučerašnjoj sjednici dala je pozitivno izvješće za obavljanje ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine.

Kako je pojasnio predsjedavajući komisije Slavko Matić, nakon naknadnog obavještenja Direkcije za evropske integracije (DEI), to radno tijelo nije razmatralo niti se očitovalo o privremenom sporazumu o trgovini i trgovinskim pitanjima između EU i BiH.

„Privremeni sporazum je sastavni dio SSP-a tako da nema potrebe da se naknadno razmatra niti prihvaća. Komisija se opredijelila da o tom materijalu nema potrebe za izjašnjavanjem tako da se njegovo razmatranje neće naći na sjednici Parlamenta niti taj materijal treba dodatno ratificirati“, naglasio je Matić.

Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima EU i BiH, inače, stupio je na snagu, odnosno primjenjuje se od 1. jula. BiH je, naime po ubrzanoj proceduri dobila mogućnost korištenja privremenog sporazuma, koji je počeo da se primjenjuje prvog u mjesecu, odmah nakon potpisivanja SSP-a sa EU, a podrazumijeva smanjenje i ukidanje carina na veći broj robe i usluga.