Oslobođenje: Vlasti BiH naredni mjesec iz Brisela mogu očekivati jedva pozitivnu ocjenu napretka naše zemlje na putu ka Evropskoj uniji, tvrdi predsjednik Komisije za evropske integracije Parlamenta BiH Halid Genjac.

Evropska komisija će se, kako je najavljeno, u okviru evidentiranja napretka BiH, kritički osvrnuti na prioritete i pitanja koja je trebalo riješit, a čije je provođenje stalo.

Sporenja nadležnosti

„Došlo je do opšte stagnacije napretka BiH na putu ka EU i to je sasvim suprotno euforiji koju smo imali kada je potpisivan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Ozbiljno kasni akcioni plan partnerstva za BiH, jer je RS otvorio čak 25 pitanja.

Smanjenje carina

Privremeni sporazum sa EU u narednim mjesecima doprinijet će daljnjem padu carina na uvoz robe BiH. Odmah po njegovom stupanju na snagu carine za uvoz automobila smanjene su za 50 posto, a od 1. januara 2009. one će biti potpuno ukinute. „Ukinuto je carinsko evidentiranje od jedan posto, a carine za određene grupe proizvoda su u potpunosti ukinute ili smanjene. Za neku robu one će se postepeno smanjivati između deset do 20 posto svake godine, tako da će u narednom periodu biti potpuno ukinute“, naglasio je Halid Genjac.

Radi se uglavnom o osporavanjima nadležnosti entiteta i države“, kazao je Genjac i dodao da je nužan hitan sastanak političkih lidera na kojem bi trebalo dogovoriti deblokiranje usvajanja prioritetnih odluka koje su uslov za napredak BiH na putu ka EU.

Među pitanjima su donošenje zakona o superviziji banaka, obligacijama, državnoj pomoći, zatim imenovanje ombudsmena, iznalaženje rješenja o popisu stanovništva, te dogovor o ustavnim promjenama.

Od ispunjavanja obaveza ovisi kada će BiH dobiti status kandidata za ulazak u EU. Naime, Vijeće za provođenje SSP-a dat će ocjenu napretka BiH i realizaciji Sporazuma na terenu.

„BiH bi mogla u toku 2010. dobiti status kandidata za EU. Nema prepreka da mi i ranije zatražimo taj status, ali trebamo ostvariti napredak. No, stepen približavanja EU ovisi od političkih okolnosti. Mi sada imamo nezadovoljavajuću situaciju. Ali ako pošaljemo pozitivne političke signale, možda bismo i mogli imati nekakve šanse da ubrzamo taj put. U suprotnom, bit će veoma teško“, naveo je Genjac.

Ratifikacija SSP-a

Parlament BiH bi ove sedmice trebalo dati saglasnost za ratifikaciju SSP-a. No, da bi SSP profunkcionisao  u punom kapacitetu, potrebno je da ga ratificira i svih 27 zemalja članica EU.

„Dobro ja što smo pitanje ratifikacije stavili na dnevni red, jer taj proces traje godinu i pol do dvije s obzirom na to da saglasnost trebaju  dati sve članice EU. Do tada na snazi će biti privremeni sporazum“, istakao je Genjac.

Privremeni sporazum, koji je stupio na snagu 1. jula, osigurava slobodnu trgovinu robe i usluga u BiH iz naše zemlje u EU. Osim toga, on osigurava liberalizaciju propisa u oblasti registracije preduzeća, konkurencije, zapošljavanja, te reguliše pitanje tranzitnog saobraćaja.