Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH organizovao je danas prijem za domaće i međunarodne partnere povodom preseljenja u nove prostorije u ulici Vrazova u Sarajevu.

Obraćajući se prisutnima, Nevenka Savić, državna koordinatorica za reformu javne uprave kazala je da je Ured ispunio dio zadaća iz Strategije reforme javne uprave i Akcionog  plana 1. Ona je podsjetila da je 2004. godine, kada je formiran, Ured imao samo dva zaposlenika.

„Danas, imamo 35 uposlenika i uslove rada koji nam omogućavaju da se u potpunosti posvetimo ispunjenju cilja – koordiniranju reforme uprave koja će biti modernija, efikasnija, profesionalnija i odgovornija. Sposobna da odgovori evropskim izazovima, a prvenstveno potrebama naših građana. Jer, javna uprava ne treba biti sama sebi svrha, već mora biti servis na usluzi građanima“, kazala je Savić.

Ona je napomenula da je pred Uredom još mnogo posla, te da bez jake volje i napornog rada nije okončana nijedna reforma.

Andrew McBride,  rukovodilac projekta SEPARB izrazio je zadovoljstvo saradnjom sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave, te naglasio važnost učešća svih administrativnih nivoa u ovom procesu.  

Prijemu su, između ostalih, prisustvovali predstavnici institucija javne uprave sa nivoa  Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta i BiH.