Nezavisne novine: Vlada RS utvrdila je na posljednjoj sjednici Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, jer u zakonu nije precizno  definisano šta se podrazumijeva pod opštim, a šta pod posebnim uslovima za zapošljavanje i rad invalida.

„To je prouzrokovalo izbjegavanje obaveze zapošljavanja invalida za subjekte koji su po ovom zakonu obavezni da zapošljavaju invalide“, rekla je Srni šef Biroa Vlade RS za odnose s javnošću Vera Sajić.

Ona je navela da zapošljavanje pod posebnim uslovima podrazumijeva obavezno zapošljavanje invalida u organima državne uprave, pravosuđa i drugim državnim organima, te organima jedinica lokalne samouprave, javnim službama, ustanovama i javnim preduzećima.

„Osim toga, ovim izmjenama propisuje se da sredstva posebnog doprinosa poslodavac uplaćuje na račun javnih prihoda RS, a ne na račun Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, čime će se postići kontrola uplate od strane Poreske uprave, a samim tim obezbijediti veća sredstva za zapošljavanje lica sa invaliditetom“, istakla je Sajićeva.