Dnevni avaz: Sesije Foruma Kran Montana u Sarajevu nastavljene su jučer u Kongresnoj dvorani hotela „Radon Plaza“ razgovorima o temama razvoja energetike, telekomunikacija i izgradnji infrastrukture u jugoistočnoj Evropi.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević rekao je da „dva ključna cilja BiH, reforma i integracija, nude najbolje mogućnosti za izgradnju održivog, pouzdanog i efikasnog energetskog sektora koji može podržati energetski, ali i ekonomski razvoj u državama jugoistočne Evrope“.

Hećo, Puhalac i Ćubrilović nisu došli

Iako najavljeni, sesiji jučer nisu  prisustvovali entitetski ministri Vahid Hećo, Slobodan Puhalac i Nedeljko Ćubrilović. Hećo, za razliku od ministara iz RS, nije ni najavio svoj izostanak, što je portparol organizatora Bojan Zec Filipović ocijenio „apsolutno neodgovornim potezom ministra Heće“.

Govoreći o pitanju transporta plina i nafte u jugoistočnoj Evropi, Zirojević je naveo projekte koji bi bar dijelom trebali prolaziti kroz region: Nabuko, Južni tok, Jadransko-jonska inicijativa, Panevropski naftovod, Interkonektor Italija – Grčka.

Direktor Direkcije za autoputeve FBiH Erdal Trhulj naglasio je da je autoput na koridoru 5C najveći razvojni projekt u BiH.

Prema idejnom projektu, 58 posto trase je otvoren put, 11 posto čine mostovi, a 30 posto tuneli, zbog čega je riječ o teško izvodljivim radovima, koji ne mogu biti finansirani samo iz jednog izvora. Izvori finansiranja mogli bi biti sredstva od akciza na naftne derivate, drumarine, budžeta, krediti međunarodnih finansijskih institucija te partnerstvo javnog i privatnog sektora – kazao je Trhulj.

Na sesiji koja je posvećena telekom sektoru konstatirano je da to „jedna od bolje razvijenih privrednih grana u BiH“, koja i dalje nudi brojne mogućnosti za investicije.