Dnevni avaz: Za plaće i naknade administracije u FBiH ove godine će biti utrošeno nevjerovatnih milijardu i 427 miliona KM, podaci su do kojih je došao "Dnevni avaz" u Ministarstvu finansija FBiH.

Tu sumu obezbjeđuju građani, kroz plaćanje poreza i ostalih dažbina, a da bi se finansiralo 67 hiljada osoba koje svoje plaće dobivaju iz budžeta FBiH, kantona, općina i državnih fondova.

Prosječne bruto plaće po sektorima

Vlada Federacije BiH 2.336 KM

Vlade kantona 1.666 KM

Općinske vlasti 1.801 KM

Državni fondovi 2.433 KM

Rast plaća

Birokratski aparat tako, pravdajući se ustavnom strukturom, godišnje učestvuje sa čak petinom ukupne javne potrošnje FBiH, a zbog stalnog porasta plaća i naknada, procjenjuje se da će za dvije godine ova procent porasti na 22 posto.

Najviše novca za plaće i naknade utroši se u deset kantona, koji imaju i najviše uposlenih. Zbirno, kantonalni budžeti daju plaće za skoro 50 hiljada osoba, za koje je godišnje neophodno skoro milijardu KM. Potom slijedi federalni birokratski aparat sa 7.114 uposlenih, za koje je neophodno obezbijediti skoro 200 miliona KM godišnje, dok se iz općinskih budžeta s 172 miliona KM daje plaća za skoro 8.000 uposlenika.

Zašto rastu federalne naknade

Najveće plaće i naknade definitivno se dobivaju ukoliko se one isplaćuje iz budžeta FBiH. Tako će prosječna plaća od 2.247 KM iz prošle godine već naredne biti na nivou od 3.470 maraka!

Osnovni razlog za ovaj skok je činjenica da se obračun plaća vrši na način da osnovica za njen obračun iznosi 60 posto prosječne neto plaće zaposlenog u FBiH.

Teret za obveznike

No, analize Ministarstva finansija FBiH za naredne tri godine ne predviđaju bilo kakvo smanjenje rashoda ili broja uposlenih na teret građana.

Šta više, na teret poreznih obveznika očekuje se upošljavanje još barem hiljadu osoba, a zbog rasta plaća za namirivanje administracije trebat će obezbijediti još 300 miliona KM!