Dnevni avaz: Evropski parlament priprema početak procesa ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) te nove rezolucije ovog tijela o BiH, u kojoj se traži nastavak debate o ustavnoj reformi i jačanje državnih institucija, saznaje "Dnevni avaz".

Komitet Parlamenta EU za vanjsku politiku u ponedjeljak će razmatrati dva dokumenta od važnosti za BiH: saglasnost za ratificiranje SAA i rezoluciju o stanju u BiH.

Prema nacrtu rezolucije o BiH, koji je "Avaz" dobio na uvid, Evropski parlament pozvat će BiH da nastavi s reformama kako bi "mogla postati funkcionalna država čija je budućnost u Evropskoj uniji".

 

Slabljenje entiteta

Nekoliko amandmana na nacrt podnijela je  Doris Pak, koja traži da se uvrsti i pasus u kojem se Parlament EU „upozorava da jačanje države ne znači slabljenje entiteta“. Gizela Kalenbah (Kallenbach) iz Njemačke traži da EU uspostavi mjere kako bi pomogla BiH da brže napreduje ka Uniji.

Podsjećamo političke lidere da je SAA prilika koju je moguće iskoristiti samo ako pokažu dovoljno napora u zajedničkim reformama na svim nivoima, sa željom da se modernizira zemlja i učini efikasnijom – navodi se u nacrtu rezolucije.

U brojnim amandmanima koje su parlamentarci iz EU podnijeli na tekst rezolucije ima nekoliko veoma zanimljivih. Primjerice, Eric Meijer, holandski ljevičar, predlaže da “imajući u vidu da kantoni u FBiH reguliraju odnose  između Bošnjaka i Hrvata, treba reći da treći entitet može biti alternativa kako bi se uspostavili jednaki uvjeti za sva tri konstitutivna  naroda”.

U radnom dokumentu koji će se naći pred evropskim parlamentarcima piše da se administrativni kapaciteti države moraju pojačati na svim nivoima, uključujući i državu, koja, kako se navodi, "ima odgovornost da nadgleda i osigura provođenje obaveza iz SAA".

Predlagač rezolucije je šef Komisije Parlamenta EU za jugoistočnu Evropu Doris Pak (Pack).

Kada su u pitanju ustavne promjene, Parlament EU razmatra stav da ustavnu debatu treba prebaciti u državne institucije i uključiti civilno društvo, dok se pitanje zatvaranja OHR "još treba smatrati prioritetom imajući u vidu uvjete koje je postavilo Vijeće za implementaciju mira".

 

Korupcija i kriminal

Konstatira se da je „uprskos velikim izazovima BiH u borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala, pranja novca, trgovine drogom, napredak u ovim oblastima spriječen nedostatkom političke volje i nepostojanjem saradnje između različitih entitetskih agencija i policije“

Rezolucija posebno kritizira Republiku Srpsku zbog slabog povratka prognanih te "klime optuživanja aktivista za ljudska prava".

Parlament EU zabrinut je zbog slabog povratka, posebno u RS, gdje lokalne vlasti moraju organizirati posebne aktivnosti da promoviraju prihvatanje povratka te osiguraju domove i prilike za zapošljavanje na područjima povratka – navodi se u rezoluciji.