Niz novih reformskih zakona sa niskim poreskim stopama stvorili su u Republici Srpskoj povoljan ambijent za poslovne i privredne aktivnosti. Od 1. januara 2007.godine u primjeni su novi Zakon o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit, čiji pozitivni efekti su već evidentni. Dobit u Republici Srpskoj se oporezuje po jedinstvenoj stopi od 10 %, što je ispod prosjeka zemalja Evropske unije, koji je 24,5 %, a istovremeno je najniža stopa poreza na dobit u zemljama u okruženju.

Propisi u regionu

Hrvatska ima stopu poreza na dobit 20 % , Slovenija 22% a Srbija i Makedonija 10%. Opredjeljenje za ovako nisku stopa je imalo za rezultat povećanje broja registiranih stranih poslovnih subjekata za 25%, kao i domaćih, te povećanje prihoda u 2007. u odnosu na 2006. godinu. Trend rasta po ovim parametrima se nastavlja i u 2008. godini. U RS se trenutno ne oporezuje dohodak do 250 KM, po stopi od 10% se oporezuje dohodak do četiri proječne godišnje neto plate u prethodnoj godini, a dohodak ostvaren preko tog iznosa se oporezuje po stopi od 15%. Navedene stope su niske u odnosu na okruženje, npr. U Hrvatskoj 15-35%, u Srbiji 10-20%, Sloveniji 16-41% i u Crnoj Gori 15%. Prosjek stope poreza na dohodak u 27 zemalja EU je 26,6%.

Poresko rasterećenje

Također, u skupštinskoj proceduri se nalazi novi prijedlog koji će dovesti do daljeg smanjenja poreskog opterećenja dohotka u odnosu na postojeće stanje, tako što se neoporezivi dio dohotka povećava sa 250 KM na 300 KM i uvodi jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10%. Ovo će uticati na dodatno poresko rasteraćenje, što će se pozitivno odraziti na politiku plata, zapošljavanja i na povoljnost poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj.  

Što se tiče doprinosa, u Republici Srpskoj se primjenjuje zbirna stopa doprinosa na neto platu od 42%. U postupku usvajanja su izmjene zakona koji će obezbijediti primjenu bruto principa obračuna doprinosa, po stopi od 28 odsto. Prelaskom na bruto princip obračuna doprinosa  privredni ambijent u Republici Srpskoj će biti uporediv sa stopama doprinosa drugih zemalja, i to će potvrditi da Republika Srpska primjenjuje jednu od najnižih stopa doprinosa, piše u saopćenju Biroa za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske.