Nezavisne novine: SARAJEVO – BiH je ispunila samo 13 uslova s liste od 30 kratkoročnih prioriteta na osnovu kojih će Evropska komisija ocijeniti ovogodišnji napredak naše zemlja ka članstvu u Evropskoj uniji.

Navedeno je ovo u izvještaju o realizaciji prioriteta, koji je u četvrtak usvojilo Vijeće ministara BiH. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić tada je kazao da "imamo vremena da do 5. oktobra uradimo još neke stvari".

Vlasti BiH od novembra prošle godine, kada je objavljeno Evropsko partnerstvo za BiH, koje sadrži uslove za dalji napredak zemlje ka EU, uspjele su, u potpunosti ili djelimično, ispuniti 13 prioriteta. Evropska komisija objavila je listu od 30 kratkoročnih prioriteta u ljeto ove godine, a oni su samo dio od stotinak uslova iz Evropskog partnerstva. Među usvojenim prioritetima su zakoni o Fiskalnom vijeću BiH, poljopivredi, prehrani i ruralnom razvoju, zatim lijekovima, srednjem stručnom obrazovanju, Javnom RTV servisu Federacije BiH.

"Fond za reformu javne uprave je postao operativan, usvojena je Nacionalna strategija za sektor pravde ali ne i strategija za procesuiranje ratnih zločina. Usvojili smo i Strategiju integrisanog upravljanja granicom, imenovali direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka, ukinuli carinsko evidentiranje od jedan odsto", piše u izvještaju usvojenom u Vijeću ministara BiH.

Među 17 neispunjenih uslova su zakoni o bankarskoj superviziji, državnoj imovini, obligacijama, zaštiti okoline, izmjene Izbornog zakona u dijelu koji se odnosi na izbor članova Predsjedništva BiH i delegata u Domu naroda parlamenta BiH te strategija za razvoj malih i srednjih preduzeća, uspostava ekonomsko-socijalnog vijeća…

"Svi ovi dokumenti već su pripremljeni i potrebna su politička usaglašavanja za njihovo usvajanje", kaže Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije BiH.

Zora Stanić, glasnogovornica Delegacije Evropske komisije u BiH, nije željela govoriti kakav će biti izvještaj o BiH, istakavši da "vlasti BiH znaju koje prioritete treba da realiziraju".