Nezavisne novine: BANJALUKA – Vlada Republike Srpske u pola godine utvrdila je više zakona nego u čitavoj 2007. godini, ali je i glavni uzročnik zabrinjavajuće niskog nivoa efikasnosti Narodne skupštine RS, ocjena je monitoringa koji su proveli Centri civilnih inicijativa (CCI) za ove institucije.

CCI navode da u prvih šest mjeseci ove godine na kašnjenje u realizaciji programa rada Skupštine RS drastično utiče rad Vlade RS i da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite načelu s ministrom Rankom Škrbićem najviše zatajilo u prvom dijelu godine.

„Ministar Škrbić nije realizovao očekivane, značajne zakone iz socijalne i zdravstvene zaštite, kao i zdravstvenog osiguranja, iako su, što je još tragičnije, ovi zakoni bili planirani u Programu rada za 2007. godinu ministra Škrbića“, kazala je Majda Behrem-Stojanov, portparol CCI.

S druge strane, pozitivne ocijene za rad dobili su ministar pravde RS Džerard Selman, ministar finansija RS Aleksandar Džombić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Boško Tomić.

 

NVO se pridaje prevelik značaj

Milorad Dodik, premijer RS, kazao je da nije protiv rada nevladinih organizacija, ali da im se pridaje prevelik značaj. „Oni koji nisu prošli strukture Vlade u nekom ranijem periodu ne mogu imati spoznaju koliko je to obiman posao“, kazao je Dodik.

„Selman je realizovao 100 odsto svoj program rada, a ministar Tomić je uspio iznaći način da se povećaju penzije, poveže radni staž zaposlenih u preduzećima koji su u stečajnom postupku, a radi na rješavanju stambenog pitanja boraca i povećanja invalidnina. Džombić iako ima složene finasijske programe, uspješno ih realizuje u skladu sa važećim propisima“, kazala je ona.

Kako ističe, primijećene su velike razlike u odgovornosti pojedinih ministara prema sopstvenom poslu tako da neka ministarstva za prvih šest mjeseci uopšte nisu planirala zakone.

Ipak, pozitivno je ocijenjen rad Vlade koja je u prvoj polovini 2008. godine realizovala 78 odsto predviđenog programa, što je veoma dobar rezultat.

Govoreći o radu poslanika u Narodnoj skupštini RS, u CCI navode da je razlika od 2007. godine, kada su poslanici pokazali priličnu nezainteresovanost za aktivno učešće, u 2008. godini situacija „drastično pozitivno promijenjena“.