Nezavisne novine: SARAJEVO – Vlada FBiH utvrdila je Nacrt zakona o sukobu interesa u FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru, a njegovo usvajanje očekuje do proglašenja konačnih rezultata opštinskih izbora u BiH. Ovo je juče nakon sjednice Vlade rekao Feliks Vidović, ministar pravde FBiH.

"Zakon je u cjelosti usaglašen sa istovjetnim zakonom na državnom nivou i odnosi se na izabrane i imenovane dužnosnike u FBiH i na nižim nivoima vlasti. Na nekim rješenjima iz zakona insistirao je OHR, a o nekim bi se moglo diskutovati, ali smo to ostavili zakonodavnoj vlasti", kazao je Vidović.

Prema nacrtu zakona, za izabrane dužnosnike nositelje izvršne vlasti i savjetnike je zabranjeno da budu članovi upravnih i nadzornih odbora, uprava javnih preduzeća, ili da budu ovlaštene osobe u njima, da djeluju u fondacijama i nevladinim organizacijama koje se iz budžeta finansiraju s više od 10.000 KM, ali i da sklapaju ugovore o pružanju usluga u pojedinačnom iznosu većem od 5.000 KM. Istovremeno je predviđeno da se izabrani ili imenovani dužnosnik suzdrži od glasanja za odluke o nekom privatnom preduzeću u kojem ima finansijski interes. Izabrani ili imenovani dužnosnik ili savjetnik, koji je u sukobu interesa, mora podnijeti ostavku na jednu od funkcija, a postojanje sukoba interesa utvrđuje Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

Prema ovom nacrtu, premijer FBiH Nedžad Branković bi mogao zadržati svoje dionice u Fondu BIG, ali on sam kaže da mu nije žao što ih je prodao većinskom vlasniku fonda.

"Na ovaj način novinari frustrirani promašenim istraživanjima i nezavisni eksperti Venecijanske komisije, koji su nosioci liste SDP-a, ne moraju više raditi na tome", rekao je Branković i dodao da je, kada je ranije izabran za ministra, podnio ostavku na mjesto predsjednika Sportskog saveza BIH, jer je ta pozicija bila u sukobu interesa sa ministarskom.

"Da sam bio u sukobu interesa CIK bi me i ranije sankcionisao", kazao je Branković.