Nezavisne novine: SARAJEVO – Fiskalno vijeće BiH u narednim godinama smanjiće javnu potrošnju u BiH, najavio je Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH i ovog vijeća, koje je juče održalo prvu i konstituirajuću sjednicu u skladu s novim zakonom.

"Cilj je svesti javnu potrošnju na što je moguće manju mjeru. Rashodi i zahvati s jedinstvenog računa BiH moraju biti usklađeni s prihodima i moraju biti usaglašene socijalne komponente", kazao je Špirić i napomenuo da će odluke Fiskalnog vijeća koje se usvoje i potpišu biti obavezujuće.

Najavio je da će entitetski ministri do 20. septembra proći kroz dugoročne okvirne budžete, kako bi došli do konsenzusa u vezi sa "zahvatanjem" s jedinstvenog računa.

"Sigurno će biti različitih polaznih razmišljanja, ali se uzimanja s jedinstvenog računa moraju uskladiti s prihodima", kazao je Špirić.

Pojasnio je da je cilj Fiskalnog vijeća da do kraja godine budu usvojeni svi budžeti, te da će naredne sedmice biti osnovana savjetodavna radna grupa koja treba da utvrdi ciljeve i politike. Do 25. septembra biće održana nova sjednica, na kojoj bi trebalo da bude usvojen poslovnik.

"Svi učesnici sastanka su pokazali potrebu da dokažu ozbiljnost u izgradnji saradnje i fiskalne politike u BiH", kazao je Špirić.

Fiskalno vijeće BiH čine premijeri i ministri finansija BiH i entiteta, a predstavnici Centralne banke BiH i Brčko distrikta su posmatrači. Zadatak ovog koordinacionog tijela je utvrđivanje fiskalne politike radi osiguravanja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti BiH, RS i FBiH. U nadležnosti Fiskalnog vijeća je i utvrđivanje globalnog okvira prihoda i rashoda u BiH, te usvajanje prijedloga kratkoročnih i dugoročnih makroekonomskih projekcija u cilju finansijske samoodrživosti BiH, kao i preduzimanje korektivnih mjera i aktivnosti u ovoj oblasti.