Независне новине: САРАЈЕВО – Фискално вијеће БиХ у наредним годинама смањиће јавну потрошњу у БиХ, најавио је Никола Шпирић, предсједавајући Вијећа министара БиХ и овог вијећа, које је јуче одржало прву и конституирајућу сједницу у складу с новим законом.

"Циљ је свести јавну потрошњу на што је могуће мању мјеру. Расходи и захвати с јединственог рачуна БиХ морају бити усклађени с приходима и морају бити усаглашене социјалне компоненте", казао је Шпирић и напоменуо да ће одлуке Фискалног вијећа које се усвоје и потпишу бити обавезујуће.

Најавио је да ће ентитетски министри до 20. септембра проћи кроз дугорочне оквирне буџете, како би дошли до консензуса у вези са"захватањем" с јединственог рачуна.

"Сигурно ће бити различитих полазних размишљања, али се узимања с јединственог рачуна морају ускладити с приходима", казао је Шпирић.

Појаснио је да је циљ Фискалног вијећа да до краја године буду усвојени сви буџети, те да ће наредне седмице бити основана савјетодавна радна група која треба да утврди циљеве и политике. До 25. септембра биће одржана нова сједница, на којој би требало да буде усвојен пословник.

"Сви учесници састанка су показали потребу да докажу озбиљност у изградњи сарадње и фискалне политике у БиХ", казао је Шпирић.

Фискално вијеће БиХ чине премијери и министри финансија БиХ и ентитета, а представници Централне банке БиХ и Брчко дистрикта су посматрачи. Задатак овог координационог тијела је утврђивање фискалне политике ради осигуравања макроекономске стабилности и фискалне одрживости БиХ, РС и ФБиХ. У надлежности Фискалног вијећа је и утврђивање глобалног оквира прихода и расхода у БиХ, те усвајање приједлога краткорочних и дугорочних макроекономских пројекција у циљу финансијске самоодрживости БиХ, као и предузимање корективних мјера и активности у овој области.