Dnevni avaz: Nema govora o povećanju stope poreza na dodanu vrijednost, kaže na početku razgovora za "Dnevni avaz" Kemal Čaušević, direktor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Time je odbacio navode zamjenika ministra finansija BiH Fuada Kasumovića da UIO razmatra povećanje stope kako bi se nadoknadili gubici u prilivu novca na jedinstveni račun zbog primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom (SAA).

Povećan uvoz

"Stupanjem na snagu SAA nije došlo do pada naplate prihoda od indirektnih poreza. U julu ove godine naplatili smo 11 posto poreza više nego u istom periodu prošle godine, a ukupno povećanje ove godine je 15 posto" kaže Čaušević.

Prema njegovim riječima, tačno je da su prihodi od carina nešto niži, ali oni predstavljaju samo deset posto ukupnih prihoda od indirektnih poreza, a ostatak su PDV i akcize.

"Gubitak prihoda od carina kompenziramo organizacionim restrukturiranjem i jačim inspekcijskim nadzorom na terenu. Iako smo predviđali da će biti 117 miliona maraka manje od carina, ispostavilo se da će gubici od carina biti znatno manji, jer je povećan ukupni uvoz" navodi Čaušević.

Ističe da Upravni odbor UIO BiH nikada nije razmatrao povećanje stope PDV-a niti će, nego smanjenje na određene proizvode.

"Smanjenje PDV-a nije mrtav prijedlog. Samo apeliramo da se bude oprezno kod takvih mjera, jer treba znati da se od indirektnih poreza finansira više od milion bh. građana. Tu mislim na 135 hiljada budžetskih korisnika, među kojima su 43 hiljade prosvjetnih radnika, 35 hiljada policajaca, 11 hiljada vojnika" kaže Čaušević.

Evropske direktive

Kao mjeru za nadoknadu gubitaka od carina naveo je povećanje akciza na određenu robu, tačnije cigarete.

"To povećanje u skladu je s evropskim direktivama, a mi imamo najniže akcize u tom segmentu u Evropi, i sasvim je opravdano. Razmatra se i uvođenje akciza na vozila s velikom kubikažom, kao što je to bilo ranije " pojašnjava Čaušević.

Provokativan zahtjev Sindikata

Govoreći o navodima Sindikata grafičkih radnika o tome da nisu htjeli dostaviti informacije o uvozu udžbenika iz susjednih zemalja, Čaušević pojašnjava da je zahtjev bio neprecizan.

"Podatke koje smo mogli po zakonu dostaviti, a tiču se uvoza udžbenika i sveski iz susjedstva, dostavili smo Sindikatu, ali nismo mogli odgovoriti na pitanje, pomalo nejasno i provokativno, gdje su tražili podatke o firmama koje imaju namjeru da zloupotrijebe uvoz udžbenika " kaže Čaušević.

Ističe da UIO ne želi ulaziti u polemiku između Vlade FBiH i Sindikata, ali da podržava stav da udžbenici trebaju biti štampani u BiH.