Dnevni avaz: Vlada Federacije BiH pokrenula je konkretne aktivnosti radi stvaranja ušteda u smještaju svoje administracije.

Raspisivanjem konkursa za dostavu idejnih rješenja za novi objekt Vlade u Mostaru, riješit će se višegodišnji problem sa smještajem pet ministarstava koja imaju sjedište u ovom gradu. Novo sjedište bit će građeno na deset hiljada kvadratnih metara i to na lokaciji devastiranog hotela „Hercegovina“.

U budući objekt moći će se smjestiti sva ministarstva, a bit će obezbijeđen i prostor za održavanje sjednica te kabineti za premijera i njihove zamjenike. Na ovaj način Vlada će u Mostaru biti pozicionirana na jednom mjestu, a što je još važnije useljenje u novu zgradu značit će i uštedu od milion KM godišnje, koliko se trenutno plaća za zakup poslovnih prostora, kaže za „Avaz“ direktor Službe za zajedničke poslove FBiH  Haris Ihtijarević.

Seljenja i  u Sarajevu

Uštede na plaćanju zakupnina zbog smještaja federalnih ministarstava slijede i u Sarajevu. U prostorije Zavoda za geodeziju uselit će se ministarstva poljoprivrede i socijalne politike, za čiji smještaj se sada plaća zakup.

 

Na pitanje šta će se desiti sa sadašnjim objektom Vlade u tom gradu, koji je u upotrebi od 1998. godine i za koji su također izdvojena znatna sredstva, Ihtijarević je odgovorio da će se postići dogovor s Gradom Mostarom tako da njemu bude ustupljena zgrada, a da Vlada potom ne mora plaćati građevinske rente.

Prema Zakonu, Vlada svaku treću sjednicu održava u Mostaru, a prema Ustavu FBiH, u tom gradu su sjedišta ministarstava prometa, trgovine, industrije, obrazovanja i razvoja.