Nezavisne novine: SARAJEVO – U institucijama BiH radi na stotine službenika po ugovoru o djelu, dok je prema sistematizaciji upražnjen značajan broj radnih mjesta, zabilježili su državni revizori.

Samo u Uredu za zakonodavstvo BiH u 2007. godini 15 osoba radilo je po ugovoru o djelu, dok ih je devetoro u stalnom radnom odnosu.

"Tako je od ukupno 15 angažiranih izvršilaca u 2007. godini za materijalno-finansijske i poslove knjigovodstva bilo angažirano šest osoba u prvoj, a pet u drugoj polovini godine, dok je za poslove pisarnice, protokola i arhive bilo angažirano šest osoba u različitim periodima godine, od čega su za navedene poslove tokom cijele godine bila angažirana dva lica neprekidno", piše u revizorskom izvještaju o poslovanju Ureda za zakonodavstvo BiH.

U Kancelariji za reviziju smatraju da se zbog nedostatka prostora i neadekvatne dinamike zapošljavanja pristupalo privremenim rješenjima angažovanja putem zaključivanja ugovora o djelu.

"Ovakvim načinom zaključivanja ugovora sa zaposlenima iz drugih institucija smanjuje se efikasnost u obavljanju poslova. Zaključivanje ugovora sa više izvršilaca za iste ili slične poslove ne omogućava utvrđivanje količine i kvaliteta rada svakog od angažovanih, niti utvrđivanje odgovornosti kod eventualnih neizvršavanja definisanih poslova", pišu revizori.

Jakob Finci, direktor Agencije za državnu službu BiH, kaže da oni nemaju ingerencije za zapošljavanje po ugovoru o djelu koji može biti zaključen maksimalno na tri mjeseca.

"Međutim, ti se ugovori stalno produžavaju. Ima situacija kada je neophodno angažovati službenika po ugovoru o djelu ako je u pitanju dugo bolovanje, porodiljsko odsustvo ili druge opravdane situacije. Postoji na niovu države inspekcijska uprava i ona bi time trebalo da se bavi", smatra Finci.

Dok se čelnici bh. institucija pravdaju sporim procedurama za zapošljavanje, Finci kaže da je zakon omogućio da se u vrijeme konkursne procedure angažuje osoba po ugovoru o djelu.